Bieżące

Już pierwszego dnia po zakończeniu ferii zimowych - w poniedziałek, 28 stycznia – uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 69 przy ul. Jarochowskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8,  będą mogli korzystać ze zmodernizowanej hali sportowej. Roboty budowlane zakończono prawie trzy tygodnie wcześniej niż planowano. 17 stycznia obiekt uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

Po przeprowadzonej w ubiegłym roku rewitalizacji parku im. A. Wodziczki, sytuacja na jego terenie jest już znacznie lepsza niż przed jej rozpoczęciem, gdy dochodziło do regularnego zalewania większości terenów parkowych. Mimo to - ze względu na specyfikę terenu - podczas intensywnych, trwających kilka dni opadów deszczów, w niektórych miejscach czasowo będzie gromadzić się woda.

Dziury w utwardzonej nawierzchni, brak chodnika, kurz latem, błoto i kałuże w czasie opadów oraz roztopów – tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądały ulice Dobrochny, Świętochny i Władymira na poznańskim Antoninku. Ale to już historia. Dziś wszystkie te ulice, o łącznej długości przekraczającej 430 m, pokryła betonowa kostka, wyposażono je w chodniki i miejsca postojowe, a kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe do cieku Szklarka.

Koniec robót na ul. Święty Marcin coraz bliżej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i wszystko wskazuje na to, że - zgodnie z założeniami kontraktowymi – roboty budowlane zakończą się 14 stycznia, choć  Wykonawca na zgłoszenie zakończenia i odbioru robót ma czas do końca stycznia. W związku z tym, dla uzyskania jak najlepszego efektu, będzie miał jeszcze możliwość wykonania drobnych prac poprawkowych po kontroli przedstawicieli Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz Inżyniera Kontraktu.

Strony