„Budowa Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą” oraz „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego” - ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła dwa postępowania przetargowe na budowę atrakcji wokół Toru Regatowego Malta. W ramach pierwszego wykonawca zaprojektuje i wykona park rozrywki oraz rekreacji nad jeziorem wraz z odcinkiem drogi rowerowej i ciągu pieszego. Drugie postępowanie dotyczy budowy ogólnodostępnego skateparku.

Pośród wielu elementów, z których będzie można korzystać w parku rozrywki warto wymienić choćby trójmasztowy okręt do zabawy, pięcioosobową karuzelę, huśtawki zarówno dla maluchów jak i dla starszych dzieci, bujaki, zestaw zabawowy rollercoster, mostek, czy zjeżdżalnię.

Pomiędzy wieloma urządzeniami o charakterze rozrywkowym swoje miejsce znalazły również karuzele „wibrująca kula” oraz urządzenie do ćwiczenia równowagi (slackline).

Przy placu zabaw będzie również miejsce na stojaki rowerowe, ławki z oparciem, czy kosze na śmieci. Całość parku będzie ogrodzona, a teren oświetlony za pomocą nowych lamp. Do dyspozycji użytkowników zostaną oddane również odcinek pieszej ścieżki oraz odcinek ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej – obie łączące nowy park z istniejącą infrastrukturą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a firmy pragnące złożyć swoje oferty mają czas na ich złożenie do 20.02.2018 r. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział czas do końca roku 2018.

Na terenie skateparku zainstalowane zostanie wiele elementów do jazdy na deskorolce, takich jak: quarter pipe, podjazd, grindbox, czy poręcz prosta.  Wszystkim użytkownikom posłużą również ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

Zamówienie obejmuje wykonanie Skateparku w powierzchni ok. 300 m2 wraz z niwelacją terenu i ogrodzeniem.

Potencjalni oferenci na wykonanie zamówienia będą mieć czas do końca listopada br., a termin złożenia ofert upływa 23.02.2018 r.

Informacje nt. postępowań dostępne są:

1. park rozrywki 

2. Rampa Malty 

  

Data publikacji: 09-02-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-02-2018