Coraz więcej inwestycji w portfelu PIM

Prawie 900 mln zł brutto -  taką wartość mają podpisane w 2018 roku przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) umowy z wykonawcami miejskich zadań inwestycyjnych. To kwota ponad czterokrotnie większa od tej, na którą opiewały łącznie umowy podpisane przez PIM w roku 2017. Taki wzrost to znak, że w stolicy Wielkopolski rozpoczęły się zapowiadane przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka i przygotowywane w poprzednich latach wzmożone działania w inwestycyjne.

Zadań dużego kalibru, które znacząco zwiększają codzienny komfort życia mieszkańców Poznania, z roku na rok przybywa w portfolio PIM, a ich obsługa przez miejską spółkę przebiega coraz sprawniej. W 2018 roku Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyły i przekazały mieszkańcom 35  inwestycji związanych z miejską infrastrukturą - ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2017.

Miejskie inwestycje rosną

Pod względem wartości nowych, podpisanych umów, dotyczących miejskich projektów infrastrukturalnych, rok 2018 był najlepszym w historii spółki. Największa z nich, dotycząca budowy trasy tramwajowej do Naramowic, której realizacja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, ma wartość prawie 380 mln zł brutto. Od 1989 roku do tej pory większą wartość miały tylko dwie umowy - na wybudowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego spalarni śmieci oraz na przebudowę stadionu miejskiego przed Euro 2012.

W czołówce miejskich inwestycji infrastrukturalnych wszechczasów znalazły się również dwie inne, na realizację których w ubiegłym roku PIM podpisały umowy,  o wartości przekraczającej 100 mln zł brutto każda. Są to przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje oraz trasy tramwajowej od ul. Kórnickiej, przez os. Lecha, do ronda Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

Przypomnijmy, że w 2017 roku największą inwestycją, dla której PIM wybrał w przetargu wykonawcę i podpisał z nim umowę, jest kończąca się obecnie zgodnie z planem przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka. Ta inwestycja jest warta 58 mln zł.  W tym samym roku, kilka tygodni przed ustalonym terminem,  kierowcy mogli skorzystać z przebudowanej kosztem ok. 155 mln zł brutto  estakady katowickiej. Realizacja tej inwestycji była tańsza niż uprzednio szacowano i nie był to jedyny taki przypadek. Tańsza od wstępnych wyliczeń okazała również m.in. budowa parku Rataje.

PIM udowodniły tym samym, że inwestycje można realizować nie tylko terminowo, ale często szybciej i taniej. A to dla władz i mieszkańców Poznania było szczególnie istotne po wcześniejszych doświadczeniach z przedłużającymi się przebudową ronda Kaponiera, przedłużeniem linii PST czy budową ICHOT.

Przygotowani na trudnym rynku

Realizacja kolejnych inwestycji przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przebiega w trudnych warunkach panujących na krajowym rynku budowlanym. Tylko w ubiegłym roku odnotowano znaczny wzrost ceny materiałów budowlanych (o kilka procent) i stawek robocizny (nawet o kilkanaście procent). Firmom budowlanym dawał się we znaki również niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

O tym, że doprowadzić do realizacji planowanych od lat inwestycji wcale nie jest łatwo, świadczą m.in. oferty składane w przetargach dotyczących np. budowy infrastruktury komunikacyjnej na terenie kraju - często o 100, a nawet 200% przekraczające budżety inwestorskie. Wiele miast ma problemy ze znalezieniem wykonawcy robót – np. Wrocław, któremu nie udało się jeszcze wybrać wszystkich wykonawców trasy tramwajowej na Nowy Dwór, inwestycji podobnej do trasy tramwajowej do Naramowic.

O obu mówi się – mniej więcej – tak samo długo. W Poznaniu w ubiegłym roku nie tylko rozstrzygnięto przetarg, ale też ruszyła realizacja umowy na kompleksowe zaprojektowanie i budowę trasy.

W stolicy Wielkopolski inwestycja ta mogła się rozpocząć dzięki dobremu przygotowaniu przez PIM i dzięki elastycznym reakcjom na sytuację rynkową. Co prawda cena zaproponowana w ofercie przetargowej przez wykonawcę była wyższa od zawartej w przygotowanym dużo wcześniej kosztorysie inwestorskim,  o kilkanaście procent, co uznano za uzasadnione sytuacją rynkową i - w tym wypadku - zostało zaakceptowane.  

Podobnie jak we wcześniejszych latach, wśród rozstrzygniętych w 2018 roku przez PIM przetargów i podpisanych na tej podstawie umów były również takie, których wartość kontraktowa okazała się niższa niż to zaplanowano we wstępnym kosztorysie. Jedną z takich inwestycji powinna być przebudowa mostu Lecha. 

Kolejny rok ciężkiej pracy

To jedna z wielu rozpoczętych przez PIM w ubiegłym roku inwestycji, które - ze względu na swój zakres - są w tym roku kontynuowane. Część z nich - m.in. przebudowa ul. Palacza i trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, budowa pływalni na Ratajach czy placówki opiekuńczo-wychowawczej na ul. Pamiątkowej - ma zostać w tym roku zakończona i oddana do użytku. Pierwszą odebraną inwestycją PIM w tym roku była budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira na Antoninku, które dzięki prowadzonym od lipca kompleksowym robotom przeszły gruntowną metamorfozę.

Kontynuowane będą również prace związane z największym zadaniem rewitalizacyjnym Poznania - Projektem Centrum, którego pierwszy etap - przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka - w marcu zostanie oddany do użytku.  Niebawem rozpoczną się prace projektowe związane z przebudową fragmentu  ulicy  Święty Marcin  na  odcinku  od  Mostu Uniwersyteckiego do  Al.  Niepodległości  wraz  ze  skrzyżowaniem  z  Al.  Niepodległości  oraz Towarową. PIM rozpisały również przetarg, który wyłoni projektanta budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka. Trwają prace projektowe związane z realizacją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy ronda Rataje i wspomnianej wcześniej budowy trasy tramwajowej do Naramowic.

W tym roku przygotowane zostaną projekty przebudowy kolejnych ulic Poznania - m.in. Św. Wawrzyńca, Kolejowej, Jarochowskiego i Ożarowskiej. Powstanie projekt przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego i zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Przebudowane zostaną  - m.in. ul. Jackowskiego, Heweliusza, Szwajcarska i Folwarczna, na której prace prowadzone są od ubiegłego roku. Rozpocznie się przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Powstanie projekt i ruszy budowa kolejnych odcinków Wartostrady. Udogodnienia dla rowerzystów pojawią się również na ul. Grunwaldzkiej.

Kontynuowana jest realizacja inwestycji oświatowych - począwszy od prac termomodernizacyjnych w kolejnych szkołach, przez rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 78, po wzbogacanie infrastruktury sportowej innych placówek oświatowych. Już na początku tego roku, trzy tygodnie przed planowanym terminem, zakończyły się  roboty budowlane przy modernizacji lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8. PIM realizowały będą również kolejne inwestycje służące aktywności sportowej i rekreacji poznaniaków. Między innymi oddana do użytku zostanie pływalnia na Ratajach, powstaną park rekreacji Starołęka Mała oraz tor BMX, a także projekt przystani jachtowej na Warcie.

Zadania, których realizacja zaplanowana jest na ten rok, świadczą o tym, że zapoczątkowane w ubiegłym roku wzmożone działania inwestycyjne w Poznaniu są kontynuowane.

 

    

  

Data publikacji: 01-02-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 12-02-2019