Elewacja Marcinka będzie jak nowa

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg, który wyłoni wykonawcę remontu elewacji gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego potocznie Marcinkiem. Remont ma nie tylko przywrócić zabytkowemu obiektowi jego pierwotny stan architektoniczny, lecz również wzmocnić i zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym działaniem środowiska. Szczegóły zamówienia dostępne są TUTAJ

Gmach szkoły, wzniesiony w 1903 roku z czerwonej cegły, we wrześniu 1986 roku został wpisany na listę zabytków. Dlatego jego remont będzie się odbywał pod nadzorem konserwatorskim.

Obecnie elewacja szkoły w wielu miejscach jest zniszczona: m.in. widoczne są ubytki w cegłach, gzymsach i zaprawie, odpadający tynk, a także napisy na ścianach będące efektem wandalizmu. Mury budynku, który nie posiada izolacji przeciwwilgociowej, od lat narażone są na destrukcyjne działanie wody.

W trakcie remontu gmachu liceum zostanie wykonana niezbędna izolacja przeciwwilgociowa,  drenaż i udrożnienie kanalizacji deszczowej.  Elewacje ceglane i tynkowane przejdą pełną konserwację. Mury zostaną oczyszczone, osuszone, odsolone, zdezynfekowane i zabezpieczone z użyciem specjalistycznych preparatów. W miejscach, w których są otynkowane, odpadająca powłoka zostanie zastąpiona nową.

Po renowacji elewacja będzie miała ten sam kolor na powierzchni całego budynku. Zabiegi konserwacyjne przejdą też granitowe schody, elementy drewniane (w tym część okien i drzwi) oraz parapety. Wymienione zostaną rynny i opierzenia, a okratowanie okien zostanie ujednolicone.

Podmioty zainteresowane wykonaniem tych robót mogą zgłaszać swoje oferty w postępowaniu przetargowym do 20 lutego br. Remont ma się skończyć najpóźniej w sierpniu 2020 roku.

   

Data publikacji: 06-02-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-02-2019