Kolejny etap przebudowy ronda Żegrze i zmiany w organizacji ruchu

Przebudowa odcinka trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, a już w piątek 30 listopada br., rozpocznie się kolejny etap prac budowlanych na rondzie. Spowoduje to zmiany w tymczasowej organizacji ruchu.

Poglądowy schemat organizacji ruchu dostępny jest poniżej.

Od piątku 30.11.br. do połowy stycznia przyszłego roku zostanie zamknięty krótki odcinek ul. Unii Lubelskiej w obrębie ronda Żegrze. Jednocześnie nadal  funkcjonować będzie przejazd przez rondo Żegrze (kierunek ul. Żegrze – ul. Hetmańska i odwrotnie). Ponadto zostanie wprowadzony objazd do ul. Unii Lubelskiej  ulicami Kurlandzką i Obodrzycką. Wprowadzana tymczasowa organizacja ruchu nie spowoduje zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu komunikacji zastępczej.

Obecnie w rejonie ronda Żegrze kończy się montaż nowego torowiska (ostatni fragment zostanie wykonany po zamknięciu wlotu w ul. Unii Lubelskiej), kontynuowane są prace związane z budową infrastruktury podziemnej, a na zamkniętej części ronda trwa układanie nawierzchni bitumicznej. Cały pierwszy etap prac, związany z rozbudową ronda Żegrze,  potrwa do połowy 2019 roku.

Już  2 stycznia przyszłego roku planowane jest wstrzymanie ruchu tramwajów na Górnym Tarasie Rataj, na odcinku od os. Lecha (tunel Franowo) do przystanku Żegrze I. Od początku przyszłego roku rozpoczną się prace na tym odcinku trasy tramwajowej. W związku z prowadzonymi robotami przestanie funkcjonować komunikacja tramwajowa, a w zamian zostanie wzmocniona autobusowa komunikacja zastępcza. W trakcie realizacji tego etapu inwestycji będzie funkcjonować, zgodny z etapowo wprowadzaną czasową organizacją ruchu, przejazd wzdłuż ulic Żegrze i Chartowo.

Przebudowa odcinka od os. Lecha do ronda Żegrze prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na rok  2023.

   

 

Data publikacji: 23-11-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 26-11-2018