Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej – ogłoszono przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego kompleksowej przebudowy obiektów Palmiarni Poznańskiej.

Na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział 120 dni od daty podpisania umowy, a potencjalni Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 17 lipca br.

Celem zadania jest przygotowanie materiałów koniecznych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” lub ogłoszenia przetargu na projektowanie, a także  zapewnienie wsparcia autorskiego w ramach takiego postępowania.

W pierwszym etapie prac Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny w zakresie rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych oraz wskaże ich wpływ na koszt realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu po remoncie.

Przedmiotem prac projektowych będzie dostosowanie powstałego w 1911 r. obiektu Palmiarni Poznańskiej oraz budynku administracyjnego do obecnie obowiązujących norm, przepisów prawa oraz trendów architektonicznych i nowych technologii.

Po zaakceptowaniu koncepcji, drugi etap prac polegał będzie na wykonaniu ostatecznej wersji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz dokumentacji towarzyszącej w postaci m.in.: kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu - rzeczowo finansowego i oceny stanu technicznego poszczególnych obiektów.

Obiekty zmodernizowane w oparciu o zamawianą dokumentację mają stać się jedną z głównych atrakcji Poznania oraz turystyczną wizytówką miasta.

   

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 04-07-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-07-2018