Most Lecha - przetarg na przebudowę północnej nitki obiektu

Przetarg na przebudowę północnej nitki mostu Lecha ogłosiła Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wybudowany w latach 1952 – 1953 most wymaga przebudowy z uwagi na stan techniczny oraz planowane zmiany w układzie drogowym. Obiekt zostanie dostosowany do wyższej klasy obciążenia, powstaną 3 pasy na jezdni obiektu, ścieżka rowerowa oraz piesza.

Zamówienie obejmuje całkowitą rozbiórkę starego obiektu i wybudowanie nowego. Inwestycja jest częścią zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”.

Nowo wybudowany most będzie częścią istniejącej sieci drogowej - wschodnia strona obiektu dowiązana zostanie do wykonanej już inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb ITPOK”, do istniejącego układu skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z ulicami Hlonda i Chemicznej.

Na złożenie ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 10 maja 2018 roku, a na realizację zadania, 790 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na same roboty budowlane przeznaczono 730 dni, a pozostałe 60 dni na rozliczenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz Unii europejskiej, z dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Szczegóły dot. postępowania przetargowego dostępne są:  TUTAJ

 

  

 

 

Data publikacji: 05-04-2018
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 05-04-2018