Most Lecha –tymczasowa organizacja ruchu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 27 lipca na moście Lecha  trwają  przygotowania do zmiany organizacji ruchu, która nastąpi w nocy z 3 na 4 sierpnia. Przygotowywane są  tzw. „przewiązki” (utwardzenia przejazdu poprzez pas rozdziału pomiędzy jezdniami na ulicy dwujezdniowej), przez co od wtorku 31 lipca występują częściowe zawężenia pasów ruchu, które mają wpływ na jego płynność.  W nocy z 3 na 4 sierpnia całkowicie wyłączona z ruchu zostanie  północna nitka mostu Lecha, w związku z czym zmianie ulegnie organizacja ruchu w tym rejonie. 4 sierpnia, w sobotę rozpoczną się prace związane z rozbiórką obiektu. Będący w bardzo złym stanie technicznym północny most zostanie całkowicie rozebrany i wybudowany od nowa.

Poglądowy schemat organizacji ruchu: schemat ogólny, skrzyżowanie Serbska / Lechicka, Bałtycka / Hlonda

Chociaż przebudowa północnej nitki mostu Lecha obejmie obszar od skrzyżowania ul. Hlonda z ul. Bałtycką do skrzyżowania ulic Serbskiej i Lechickiej, to obszar oddziaływania tych robót będzie znacznie większy. Przebudowywany obiekt jest bowiem usytuowany w ciągu drogi krajowej nr 92, którą odbywa się ruch tranzytowy przez Poznań, ze wschodu na zachód.

To dlatego informacje o zmianach organizacji ruchu oraz tablice wyznaczające objazdy na skrzyżowaniach i węzłach drogi krajowej nr 92 pojawią się po wschodniej stronie Poznania już w okolicach Konina, a po stronie zachodniej – w okolicach Nowego Tomyśla. Przewidziano, że objazdy będą odbywać się przez drogi ekspresowe S5 i S11, drogę krajową nr 25, a także drogi wojewódzkie nr 305, 306, 466 oraz autostradę A2.

Szczegółowe informacje na temat zmienionej organizacji ruchu i związanej z tym konieczności zmiany jezdni i pasów ruchu na przylegających do mostu skrzyżowaniach pojawią się na tablicach umieszczonych 150 m przed skrzyżowaniami ul. Hlonda z ul. Bałtycką oraz ul. Serbskiej i ul. Lechickiej. Całość robót oraz dojazdy do istniejącego obiektu są w zasięgu oświetlenia ulicznego.

Na samym moście Lecha przez cały okres trwania inwestycji ruch pojazdów w obu kierunkach będzie odbywał się wyłącznie południową nitką, na której obecnie czynne są trzy pasy ruchu w jedną stronę, o szerokości 3,5 m każdy. Na okres czasowej organizacji ruchu po jezdni południowego obiektu odbywał się będzie ruch dwukierunkowy (dwa pasy w kierunku Czerwonaka, Swarzędza, Warszawy i jeden pas ruchu w kierunku Świecka). Pasy jezdni zostaną wydzielone przy pomocy odpowiedniego oznakowania. Ruch samochodowy wróci na nowy obiekt pod koniec stycznia 2020 roku, choć niektóre roboty, nie mające wpływu na przejezdność nowego mostu, będą odbywać się jeszcze do czerwca 2020 roku.

Podczas prowadzonych robót kierowcy wjeżdżający na most od strony ul. Lechickiej i Serbskiej będą musieli zwolnić do 30 km/h, by bezpiecznie zjechać na dwa prawe pasy prowadzące na wprost, w stronę ul. Bałtyckiej (dalej m.in. do Czerwonaka czy Swarzędza). Ze skrajnego prawego pasa, po pokonaniu mostu, będą mogli zjechać w ul. Hlonda.

Jadący od strony ul. Bałtyckiej  w stronę ul. Lechickiej i Serbskiej, również będą musieli przed wjazdem na most zachować ostrożność i zwolnić do 30 km/h.  Wjazd na most i jazda po nim będzie odbywała się jednym pasem. Po zjechaniu z mostu jeden pas ruchu rozszerzy się do trzech. Skrajny prawy pas będzie prowadził na wprost, by krótko potem przejść w dwujezdniową ul. Lechicką. Dwa lewe pasy służyć będą do skrętu w lewo w ul. Serbską.

Przepraszamy za wynikające z realizacji inwestycji utrudnienia oraz prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy, a także zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie. Kierowców, dla których rejon mostu Lecha nie jest punktem docelowym zachęcamy do korzystania z objazdów.

AKTUALIZACJA: W związku z wprowadzeniem w dn. 4.10.2018 r. zmiany w czasowej organizacji ruchu, uprzejmie informujemy, iż zasadnicze zmiany polegają na wydłużeniu (wcześniejszym rozpoczęciu) buspasa na jezdni północnej ul. Bałtyckiej oraz wydłużeniu pasa do lewoskrętu w ul. Hlonda na tej samej jezdni.

 

 

 

 

Data publikacji: 02-08-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-11-2018