Nowe postępowania przetargowe na roboty budowlane

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły dwa przetargi na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zamówień są prace mające na celu modernizację maltańskiego „Kopca Wolności” oraz budowę dróg dojazdowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach.

W ramach pierwszego z zamówień planowany jest remont drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz utwardzonej platformy pośredniej północnej i szczytowej  Kopca nad poznańskim Jeziorem Malta.

Zakres prac obejmuje także budowę stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego, montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca oraz instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej, a także instalację tablicy informacyjnej dot. historii i symboliki Kopca Wolności.

Na wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotowego zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas do dn. 14 września br. z możliwością skrócenia wskazanego terminu przez Oferentów. Całość prac towarzyszących i pozostałych przewidziano maksymalnie do dn. 31 października 2018r. Potencjalni Wykonawcy swoje oferty mogą składać do dn. 23 kwietnia br.

Drugi z przetargów obejmuje budowę dojazdu do ZSP na Naramowicach. W ramach poprawy jakości układu komunikacyjnego Miasta Poznania, potencjalny Wykonawca w ciągu 92 dni od daty podpisania umowy, wybuduje ul. Ślazową (jako ciąg pieszo-jezdny) na odcinku, od ul. Zagajnikowej do ul. Umultowskiej, ul. Umultowską na wysokości działki szkoły oraz chodnik wzdłuż ul. Zagajnikowej, na odcinku od
ul. Dzięgielowej do ul. Ślazowej.

Wybudowane zostanie również oświetlenie uliczne oraz kanalizacja sanitarna w ulicy Ślazowej o dł. ok 138 m.

Szczegóły zamówienia dostępne są TUTAJ, a na składanie ofert, Zamawiający przewidział czas do 20 kwietnia.

  

  

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 09-04-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-04-2018