Nowe przedszkole na Strzeszynie otwarte

250 poznańskich dzieci rozpocznie rok szkolny w zupełnie nowym przedszkolu na Strzeszynie. Budowa nowoczesnej placówki kosztowała 9 mln złotych. To pierwsza tego typu strategiczna inwestycja w tej części miasta. Nowe przedszkole zlokalizowane jest wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. Budowa rozpoczęła się w lipcu 2016 roku i zakończyła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w sierpniu 2017 r. W wrześniu zakończyć ma się też budowa dróg dojazdowych do placówki.

- Dla tej części Poznania to inwestycja strategiczna. Mieszkańcom Strzeszyna bardzo brakowało tej placówki, więc decyzję o jej budowie podjęliśmy błyskawicznie. Jest też w pewnym sensie symboliczna, bo to pierwsza autoporawka złożona do zastanego przez nas budżetu. Sposób jej realizacji to przykład sprawnego zarządzania. Z radością otwieramy dziś tak potrzebne tu przedszkole, niech lokalnej społeczności służy jak najlepiej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Strzeszyn w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. Mieszkańców systematycznie przybywa. Ze względu na swoje położenie osiedle jest atrakcyjne szczególnie dla młodych rodzin z dziećmi, dlatego przedszkole, gwarantujące dobre warunki i wysoki poziom edukacji jest tam bardzo potrzebne.

- To jedna z wielu inwestycji oświatowych, realizowanych w naszym mieście w tej kadencji samorządu. Cieszymy się, że przedszkole powstało w terminie. Dzieci otrzymują nowoczesną, dobrze zorganizowaną przestrzeń – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Dodaje też, że inwestycja była możliwa dzięki poprawce budżetowej, złożonej przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka w 2015 roku. W tym rejonie, w latach 2019-2021, planowana jest także budowa szkoły.

  

W nowej placówce utworzono 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnymi toaletami i zapleczem. W przedszkolu jest też osobna szatnia, sala do zajęć korekcyjnych, kuchnia i dział administracyjny. Dookoła przedszkola utworzono też ogrodzony i monitorowany ogród z boiskiem i placem zabaw. Zatrudnienie planowane jest na 47 osób.

Dotychczas jedyne przedszkole samorządowe w okolicy (Przedszkole nr 121) funkcjonowało w starym budynku przy ul. Biskupińskiej. Sytuacja demograficzna wymusiła utworzenie dodatkowych oddziałów zamiejscowych Przedszkola w szkole przy ul. Hezjoda. Ze względu na to, iż baza lokalowa obu ww. placówek oświatowych jest niewystarczająca wiele dzieci zmuszonych było do korzystania z przedszkoli w innych rejonach miasta.

  

Budowie przedszkola towarzyszy kolejne zadanie - budowa dróg dojazdowych do placówki. W ramach projektu powstają układy drogowe w ciągu ul Stachury, Poświatowskiej oraz Hłaski, wraz z układem ścieżek rowerowych jak i chodników. 

Inwestycja rozpoczęła się później niż budowa placówki, a ulewne deszcze w okresie letnim miały znaczący wpływ na spowolnienie prac. Wykonawca podjął jednak działania zmierzające do zintensyfikowania i przyspieszenia robót, aby jak najszybciej zrealizować zadanie. Obecnie realizowane jest ono zgodnie z harmonogramem.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolonego, zapewniony zostanie bezpieczny dojazd do placówki, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych we wrześniu zostaną udostępnione dla ruchu układy drogowe przy przedszkolu.

  

Data publikacji: 31-08-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 31-08-2017