Bieżące

Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Ku końcowi zmierzają prace związane z przebudową sieci podziemnych, a w związku z powyższym realizacja weszła w etap drugi,  który cechować się będzie wykonaniem robót związanych zwłaszcza z infrastrukturą torową.

Na chwilę obecną zaobserwować można wzmożone prace przy wykonywaniu płyty podtorowej wraz z montażem torów tramwajowych.

Zgodnie z założonym harmonogramem prac, postępują roboty przy budowie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego.

Film ukazujący kulisy budowy oraz postęp prac dostępny jest TUTAJ

Wykonawca prac zakończył stan surowy na budynkach przedszkola oraz sali gimnastycznej. Ukończono również montaż okien z PCV oraz osadzono bramy na hali sportowej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych przy zadaniu
pn. „Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesiny”.

Na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział 170 dni od daty podpisania umowy. Potencjalni Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 14 czerwca br.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie termomodernizacji trzech placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania. Roboty budowlane obejmą swoim zakresem budynki Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, Szkoły Podstawowej nr 22 im. AT Działyńskich oraz Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika.

Rusza przetarg na budowę trasy tramwajowej na Naramowice oraz budowę układu drogowego przy niej. Roboty budowlane, zgodnie z założeniami, powinny zakończyć się do końca roku 2021, a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku. Przetarg jest kolejnym istotnym elementem przybliżającym Miasto do realizacji obietnicy budowy linii tramwajowej na Naramowice.

Szczegóły dot. przetargu: tutaj

Strony