Parking przed lodowiskiem „Chwiałka” – informacja o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowlanych.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, w związku z realizacją inwestycji  pn. „ Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka – budowa parkingu przed lodowiskiem” (szczegóły zamówienia TUTAJ)

Przedmiotem zadania jest wykonanie parkingu oraz zapewnienie drogi pożarowej do budynku hali lodowiska na Chwiałce. Parking zaprojektowano na czterdzieści miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.  Nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi, zostanie wykonana z kostki betonowej.

W zakres zadania wchodzi również wymiana fragmentu ogrodzenia, wraz z bramą wjazdową oraz furtką wejściową.

Istniejące słupy oświetleniowe przeznaczono do rozbiórki, a zamiennie zaprojektowano nowe oświetlenie zewnętrzne.

Na złożenie swoich ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 15 grudnia. Na wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział 121 dni, począwszy od dnia podpisania umowy.

 

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 04-12-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-12-2017