Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych

Miejska sieć ścieżek turystyczno-rekreacyjnych może się wzbogacić o kolejny atrakcyjny szlak. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek”

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie szeregu obiektów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku.

W malowniczej dolinie Szklarki powstaną m.in.: plac zdrowia, pomost na pływakach, ścieżka przez tereny bagienne, ścieżka w konarach drzew oraz wieża obserwacyjna.

Poszczególne elementy szlaku pozwolą w pełni wykorzystać rekreacyjne walory malowniczego terenu i będą pełniły m.in. funkcje poznawcze oraz komunikacyjne na obu brzegach doliny. Wieża, poza pełnieniem funkcji turystycznej, pomoże również służbom leśnym w obserwacji okolicznych terenów.

Na zrealizowanie zamówienia, którego szczegóły znajdują się TUTAJ, Zamawiający przewidział czas do 30.11.2019 r, natomiast potencjalni Wykonawcy, swoje oferty mogą składać do 25.05.2018 r.

   

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 11-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 24-05-2018