Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych

Miejska sieć ścieżek turystyczno-rekreacyjnych może się wzbogacić o kolejny atrakcyjny szlak. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek”.

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie szeregu obiektów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku.

W otoczeniu przyrody powstaną m.in.: pomost na pływakach oraz ścieżki - przez tereny bagienne i w koronach drzew.

Poszczególne elementy szlaku pozwolą w pełni wykorzystać rekreacyjne walory malowniczego terenu i będą pełniły m.in. funkcje poznawcze oraz komunikacyjne na obu brzegach doliny.

Na zrealizowanie zamówienia (więcej informacji: TUTAJ), Zamawiający przewidział czas do 30.11.2019 r, natomiast potencjalni Wykonawcy, swoje oferty mogą składać do 25.02.2019 r.

Data publikacji: 08-02-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-02-2019