Przebudowa ul. Św. Marcin – mija pół roku od rozpoczęcia prac

Pół roku minęło od rozpoczęcia przebudowy ul. Św. Marcin. Udało się w tym czasie zrealizować wszystkie postawione przed wykonawcą robót zadania, a dotychczasowe postępy prac przebiegających zgodnie z harmonogramem, można zobaczyć na najnowszym filmie dostępnym TUTAJ 

Rozpoczęte na jesieni zeszłego roku prace zostały zapoczątkowane przez roboty przygotowawcze. Na początku września 2017 r. wykonawca rozpoczął rozbiórki podbudowy trasy tramwajowej i nawierzchni jezdni, rozbiórki chodników, ciągów pieszych i oznakowania pionowego. Zdemontował również istniejące oświetlenia i elementy małej architektury.

Równolegle do realizacji zadania firma Veolia kończyła prace związane z przyłączeniem nowych odbiorców do ciepłociągu w rejonie ul. św. Marcin, co pozwoli ograniczyć emisję pyłów powstających dotąd w wyniku samodzielnego palenia w piecach.

W październiku ub.r. zakończyła się wycinka ostatnich drzew znajdujących się na terenie budowy. Podjęte próby ich przesadzenia nie dały pozytywnych efektów – głównie ze względu na systemy korzeniowe, które głęboko wrosły w infrastrukturę podziemną.

Docelowo w ulicy Święty Marcin, w miejscu gdzie właśnie znajdował się pas drzew, poprowadzone zostanie torowisko tramwajowe, które musi zostać przesunięte na północ. Jego nowa lokalizacja umożliwi w kolejnym etapie realizacji zadania wykonanie prawoskrętu torowiska w ul. Ratajczaka. Dlatego też, pozostawienie w obecnym miejscu drzew uniemożliwiłoby powstanie prawoskrętu o odpowiednich parametrach technicznych i właściwym promieniu łuku.

Obecnie wykonawca prowadzi przebudowę ciepłociągu, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz roboty ziemne pod kanalizację ogólnospławną i sieć wodociągową.

Przebudowany fragment ul. św. Marcin zmieni zasadniczo swój charakter - jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa w każdym kierunku, oddając miejsce znacznie poszerzonym chodnikom, pojawi się również mała architektura (ławki, fontanny) oraz nasadzone zostaną drzewa i mała zieleń.

   

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 10-03-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-03-2018