Przebudowa ulicy Św. Marcin weszła w fazę końcową.

Realizacja rozpoczętej rok temu inwestycji zmierza ku końcowi. Zakończone zostały wszystkie prace w zakresie przebudowy infrastruktury podziemnej, jak również te związane z budową torowiska i trakcji tramwajowej. Dzięki temu ruch tramwajowy wrócił na ulicę i umożliwiony został jego przejazd przez plac budowy.

W najbliższym czasie roboty budowlane skupione będą na wykonaniu nawierzchni jezdni oraz chodników. Montowane są  także oprawy oświetleniowe. Od wtorku 2 października br. sadzone są drzewa, dzięki którym odnowiona ulica zazieleni się jak nigdy dotąd. W pierwszej kolejności pojawiły się lipy holenderskie, do których w niedługim czasie dołączą klony pospolite.

Zieleni na reprezentacyjnej ulicy miasta będzie jeszcze więcej. Pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka, na ponad 150 metrach kwadratowych, wykonane zostaną także niższe nasadzenia.

Przebudowa ul. Św. Marcin jest etapem Programu Centrum, który jest największą inwestycją rewitalizacyjną prowadzoną obecnie w Poznaniu. Zakłada przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia, a także zmianę infrastruktury podziemnej. Ponadto przewiduje modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

W efekcie realizacji inwestycji śródmieście Poznania zyska zupełnie nową jakość, lepszy wygląd i będzie przez to bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom. Przestrzeń zostanie uporządkowana, a ruch samochodowy uspokojony. Pojawią się: nowa trasa tramwajowa, nowe drogi rowerowe z enklawami zieleni, a równe i szerokie chodniki zachęcać będą do spacerowania ulicami miasta i spędzania czasu w centrum. Jesteśmy przekonani, że w odnowionych przestrzeniach pojawią się nowe usługi, a śródmieście będzie tętnić jeszcze większym życiem.

   

 

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 04-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-10-2018