Przetarg na II etap tramwaju na Naramowice

11 maja Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpocznie drugie postępowanie przetargowe pod nazwą: „Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do Naramowic (etap II) od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego/ Małe Garbary w Poznaniu”.

Z uwagi na podwyższenie wartości szacunkowej zamówienia postępowanie zostanie wszczęte na zasadach przewidzianych dla postępowań o wartości przekraczającej tzw. próg unijny, co oznacza, iż wyznaczony termin składania ofert będzie nie krótszy niż 40 dni.

Zgodnie z treścią art. 42 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, mimo wszczęcia postępowania 11 maja 2018, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie umieszczona na stronie internetowej PIM-u najwcześniej w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie dostępna do upływu terminu składania ofert.

W ramach zamówienia pozyskana zostanie pełna dokumentacja przetargowa dla trybu realizacji zadania metodą zaprojektuj i wybuduj.

Wybrane biuro projektowe, będzie musiało wykonać PFU, którego integralnym elementem będzie wielobranżowa koncepcja techniczna oraz ostateczna decyzja środowiskowa.

W pierwszej kolejności zostanie wykonana koncepcja tramwajowa, która zostanie poddana konsultacjom społecznym.

Dokumentacja będzie musiała być również uzgodniona z PKP PLK w ramach tzw. projektu budowy III toru, tj. w rejonie skrzyżowania się trasy tramwajowej z wiaduktem kolejowym przy stacji Poznań Garbary.

Ostateczny PFU, zgodnie z umową, powinien zostać odebrany w III kwartale 2019 roku. Powyższa dokumentacja pozwoli ogłosić postępowanie na wybór Wykonawcy robót z projektowaniem.

Planowana trasa zostanie poprowadzona od skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Wilczak, w kierunku południowym wzdłuż ulicy Szelągowskiej, aż do ul. Estkowskiego, której krzyżówka z ul. Małe Garbary zostanie diametralnie przebudowana.

Data publikacji: 11-05-2018
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-05-2018