Przetarg na wykonawcę projektu przebudowy kolejnego odcinka ul. Święty Marcin

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Święty Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową.  Do wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, poza opracowaniem dokumentacji projektowej, należała będzie również inwentaryzacja istniejącego stanu terenu wraz z inwentaryzacja przestrzenną uzbrojenia podziemnego, a także uzyskanie niezbędnych decyzji budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego.

Projekt ma zostać wykonany według najwyższych standardów i z użyciem nowoczesnej technologii BIM (z ang. Building Information Modeling). Ułatwi to skuteczne zarządzanie nim, umożliwi jeszcze lepszą koordynację prac oraz pozwoli na optymalizację kosztów inwestycji.

Po jej realizacji utworzoną dokumentację projektową będzie można załączyć do modelu 3D Miasta Poznań, który jest dostępny dla mieszkańców, projektantów i inwestorów na stronie GEOPOZ. Zasilenie modelu 3D tak szczegółową dokumentacją infrastruktury podziemnej w przyszłości zaowocuje szybszym uzgadnianiem dokumentacji projektowej z gestorami sieci.

Podmioty zainteresowane realizacją tego zamówienia mogą składać swoje oferty do 12 listopada br. Wszystkie prace objęte jego zakresem muszą zostać wykonane i przekazane zamawiającemu do końca lipca 2019 roku.

Przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz Towarową będzie, po przebudowie odcinka ul. Święty Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, realizacją kolejnej części projektu „Program Centrum – etap I”. Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Skrzyżowanie ul. Święty Marcin, Al. Niepodległości i ul. Towarowej to jedno z newralgicznych miejsc Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania.  Ma się stać ono przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów, studentów. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego. Aby osiągnąć te cele,  godząc jednocześnie interesy wszystkich sąsiadów projektowanej przestrzeni, w wypracowywaniu wytycznych dla rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie uczestniczyły poznańskie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Muzyczna.

Mapa obrazująca pełen zakres Programu Centrum dostępna jest TUTAJ

  

 

 

Autor: Jacek Łakomy
Data publikacji: 10-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-11-2018