Przetarg nieograniczony wyłoni Inżyniera Kontraktu dla budowy trasy tramwajowej do Naramowic

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg nieograniczony, który wyłoni Inżyniera Kontraktu dla budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Wyłoniony podmiot do końca kwietnia 2022 roku będzie również świadczył usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji tego zadania. Oferenci mogą zgłaszać swoje propozycje do 20 września. Szczegóły zamówienia można znaleźć TUTAJ .

Pełna dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie do 5 dni od dnia przesłania ogłoszenia do DzUUE.

Ogłoszenie przetargu na Inżyniera Kontraktu to kolejny krok w stronę realizacji pierwszego etapu najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania. Inwestycja realizowana w ramach projektów „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Data publikacji: 10-08-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-11-2018