Rekreacja pod chmurką: budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesiny – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych przy zadaniu
pn. „Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesiny”.

Na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział 170 dni od daty podpisania umowy. Potencjalni Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 14 czerwca br.

Celem zadania jest wybudowanie siłowni zewnętrznej z elementami street workout wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy siłowni, a także tereny przyległe, zostaną zrekultywowane, a następnie obsiane odpowiednia mieszanką trawy. Projekt zakłada również nowe nasadzenia w obrębie inwestycji.

  

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 01-06-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 01-06-2018