Roboty budowlane na ul. Święty Marcin na ostatniej prostej

Koniec robót na ul. Święty Marcin coraz bliżej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i wszystko wskazuje na to, że - zgodnie z założeniami kontraktowymi – roboty budowlane zakończą się 14 stycznia, choć  Wykonawca na zgłoszenie zakończenia i odbioru robót ma czas do końca stycznia. W związku z tym, dla uzyskania jak najlepszego efektu, będzie miał jeszcze możliwość wykonania drobnych prac poprawkowych po kontroli przedstawicieli Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca przebudowy ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie do 1 marca, zaś termin odbioru końcowego ustalono na 17 marca. W tym czasie Wykonawca m.in. przeprowadzi szkolenia dla osób, które będą obsługiwały zamontowane podczas przebudowy urządzenia.

Mimo, że na ul. Święty Marcin prowadzone są już prace wykończeniowe, to reprezentacyjna ulica Poznania wciąż formalnie jeszcze jest placem budowy. W pobliżu skrzyżowania z ul. Ratajczaka zamontowano już wiatę przyszłego przystanku tramwajowego, trwa jeszcze regulacja studzienek i uzupełnianie nawierzchni w pokrywach technicznych. Montowane są oprawy oświetleniowe, które są wyposażone w mechanizm umożliwiający ich poruszanie oraz przywożone są elementy małej architektury.

Na ul. Święty Marcin montowane jest również oznakowanie pionowe, a na nowo położonej nawierzchni malowane jest oznakowanie poziome. Dla osób niewidomych i niedowidzących w chodniku zamontowano elementy ułatwiające przejście przez torowisko, a także tzw. ciągi prowadzące w pobliżu ścian budynków.

Ciągi te zakończone są tzw. „łapaczami” doprowadzonymi do ściany budynku. Rozwiązanie takie było uzgodnione na etapie opiniowania projektu budowlanego z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. „Łapacz” stanowi sygnał dla poruszającej się osoby niewidomej bądź niedowidzącej, że ciąg prowadzący się kończy i w dalszej części chodnika nie ma kontynuacji. Po takie rozwiązanie sięgnięto w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zastosowane obecnie „łapacze” zostaną zdemontowane podczas realizacji dalszych etapów Programu Centrum, w  których zakresie przewiduje się kontynuację ciągów prowadzących.

Przebudowywany odcinek ul. Święty Marcin jest tylko jednym z etapów realizowanego Programu Centrum, który zakłada kontynuację rozwiązań architektonicznych - w tym m.in. również w zakresie nawierzchni na pozostałym obszarze.

Zgodnie z projektem otrzymanym do realizacji przez Poznańskie Inwestycje Miejskie,  prostokątne, granitowe kostki układane są równolegle do usytuowanych przy ulicach Święty Marcin i Ratajczaka budynków. W ten sposób przebudowywano odcinek ul. Święty Marcin oraz niewielki fragment ul. Ratajczaka. Zamierzony przez architekta efekt zostanie osiągnięty i będzie widoczny, gdy w kolejnych etapach inwestycji nowa nawierzchnia ułożona zostanie na dalszej części ul. Ratajczaka.  

Realizacja kolejnych etapów Projektu Centrum jest już coraz bliżej. Niebawem rozpoczną się prace projektowe związane z przebudową  fragmentu  ulicy  Święty Marcin  na  odcinku  od  Mostu Uniwersyteckiego do  Al.  Niepodległości  wraz  ze  skrzyżowaniem  z  Al.  Niepodległości  oraz Towarową”. Ponadto Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała właśnie przetarg (szczegóły TUTAJ), który wyłoni projektanta budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Przypominamy, że zakończenie realizacji całości Projektu Centrum, w którego skład wchodzi przebudowa ul.Święty Marcin, zaplanowane jest na rok 2022.

   

Data publikacji: 11-01-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-01-2019