Rozbudowa ul. Lotniczej – informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lotniczej (szczegóły zamówienia TUTAJ).

Prace polegać maja na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla rozbudowy ul. Lotniczej,  na odcinku od ul. Dąbrowskiego do projektowanej jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. 5 stycznia.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy, określone następującymi terminami:

Etap I) do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie i przekazanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z opinią Zarządu Dróg Miejskich.

Etap II) do 250 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Etap III) do 270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie i przekazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, przedmiaru robót – oferta, kosztorysu inwestorskiego.

Na złożenie swoich ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 11 grudnia.

 

Data publikacji: 01-12-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 01-12-2017