Rusza budowa ul. Folwarcznej

W czwartek, 29 listopada 2018 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy ulicy Folwarcznej. Poprzedzająca roboty budowlane wycinka drzew i krzewów może powodować lokalnie chwilowe utrudnienia jedynie na ul. Stalowej, która obecnie jest drogą gruntową. O istotnych zmianach tymczasowej organizacji ruchu, które wystąpią po rozpoczęciu robót budowlanych, będziemy informowali ze odpowiednim wyprzedzeniem, załączając stosowne schematy i animacje.

Poglądowy zakres inwestycji dostępny jest TUTAJ

Przypomnijmy, że w zakres zaplanowanych prac wejdzie nie tylko budowa ul. Folwarcznej, lecz również rozbudowa ul. Szwajcarskiej (przy zajezdni tramwajowej), a także ul. Stalowej, Kobylepole, Piwnej i Reknickiej. Skrzyżowania poszczególnych ulic zostały zaprojektowane jako ronda, a wzdłuż całego odcinka przewidziano budowę ścieżki rowerowej i chodników oraz oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.

Budowa nowego układu drogowego znacząco poprawi dojazd do Osiedla Przemysława - również dla pojazdów transportu publicznego. W projekcie zakłada się budowę zatok autobusowych. W rejonie szkoły podstawowej przy ul. Szpaków wprowadzone zostanie udogodnienie dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. Będzie to zatoka postojowa typu „Kiss&Ride” (zatrzymaj się, wysadź i jedź). Nasadzona zostanie nowa zieleń. Wybudowane zostaną przejazdy i przejścia kolejowe. Wykonawca robót, spółka Strabag, na realizację całej inwestycji ma 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dodatkowo, w ramach tej umowy, w ul. Kobylepole powstanie kanalizacja sanitarna i wodociąg wraz z przyłączami. Wodociąg zbudowany zostanie również w ul. Piwnej i Reknickiej.

   

 

Data publikacji: 23-11-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 28-11-2018