Bieżące

Na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna, trwała, bezpieczna i cicha trasa tramwajowa, a infrastruktura przystankowa zostanie dostosowana do potrzeb osób o obniżonej sprawności. Rondo Żegrze zostanie rozbudowane, na czym skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu. Poznańskie Inwestycje Miejskie i spółka ZUE podpisują umowę na przebudowę na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze, wraz z rondem.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, iż o dwa dodatkowe dni zostało przesunięte otwarcie ofert dla postępowania na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”

Przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 19.07 br. wynika z konieczności udzielenia kolejnych odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych oferentów.

Pod koniec maja ruszył przetarg na budowę trasy tramwajowej na Naramowice i towarzyszącego układu drogowego. Roboty budowlane, zgodnie z założeniami, powinny zakończyć się do końca roku 2021, a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku. Termin składania ofert wydłużono o 7 dni, do 17 lipca. Decyzja ta nie będzie miała wpływu na zmianę harmonogramu prac przy realizacji inwestycji.

Trwające od ponad pół roku rozmowy przedstawicieli Miasta Poznań z właścicielami i najemcami nieruchomości oraz lokali użytkowych kolidujących z budową trasy tramwajowej na Naramowice przynoszą zakładane efekty. Postępy w rozmowach obrazuje poniższe podsumowanie bieżącej sytuacji. 

Ul. Naramowicka 149

Nieruchomość stanowi własność Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice. Miasto nabędzie budynek (12 lokali) od Spółdzielni po wyprowadzeniu najemców Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tej chwili zajętych jest jeszcze 8 lokali.

Strony