Ruszyła przebudowa ul. Święty Marcin

W poniedziałek (4.09.) rozpoczęto realizację pierwszej części „Programu Centrum” – kompleksowej rewitalizacji ścisłego centrum Poznania. Zadanie obejmuje ok. 300 m odcinek ul. św. Marcin, od ul. Gwarnej do Ratajczaka, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ratajczaka. Przebudowany fragment ul. św. Marcin zmieni zasadniczo swój charakter - jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa w każdym kierunku, oddając miejsce znacznie poszerzonym chodnikom, pojawi się mała architektura (ławki, fontanny), nasadzone zostaną drzewa i mała zieleń. Całkowita wartość prac to 57,5 mln zł brutto.

W ramach prac przebudowie i wymianie ulegną także sieci podziemne wraz z przyłączami do budynków, torowisko tramwajowe wraz z trakcją, wybudowana zostanie nowa nawierzchnia chodników i ulicy.

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 1.09.2017, w nocy z 2/3.09.2017 został zamknięty ruch samochodowy i tramwajowy, a od 4.09.2017 wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni, demontaż trakcji tramwajowej, słupów i lamp, wycinka drzew i krzewów.

Również 4.09. na ul. 27 Grudnia (przy skrzyżowaniu z ul. Gwarną) rozpoczęły się prace związane z wymianą zwrotnic tramwajowych, które potrwają do 17.09.br. Do tego czasu dojazd w okolice ul. Gwarnej i Kościuszki od Placu Wolności i ul. 27 Grudnia dopuszczony będzie przez ul. Kantaka i fragment ul. Św. Marcin. Prawa jezdnia ulicy Św. Marcin patrząc od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka będzie wyłączona dla ruchu samochodowego  oraz dla ruchu tramwajowego. Powyższe zamknięcia i objazdy pokazane są na załączonym schemacie. Po zakończeniu remontu zwrotnic na ul. Gwarnej (17.09.) trasa objazdów do ul. Kościuszki zostanie poprowadzona ul. 27 Grudnia i Fredry. 

 

Trasa rowerowa w ul. 27 Grudnia pozostaje w pełni przejezdna (koło Okrąglaka przeniesiona na chodnik) na pozostałych ulicach ruch rowerowy będzie się odbywał na zasadach ogólnych. Ruch pieszy będzie odbywał się wydzielonymi i zabezpieczonymi ciągami komunikacyjnymi po obydwu stronach ulic, przez cały czas będzie zapewniony dostęp pieszych do wszystkich budynków.

W ulicy Święty Marcin, w miejscu gdzie obecnie rosną drzewa, poprowadzone zostanie torowisko tramwajowe, które w ramach inwestycji będzie przesunięte na północ. Umożliwi to, w kolejnym etapie inwestycji wykonanie prawoskrętu torowiska tramwajowego w ul. Ratajczaka. Dlatego też pozostawienie w obecnym miejscu drzew uniemożliwiałoby powstanie prawoskrętu o odpowiednich parametrach technicznych i właściwym promieniu łuku.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, podjęto próbę przesadzenia drzew. Niestety, próba wykazała, że ich korzenie wrosły w infrastrukturę podziemną i nie ma możliwości ich bezpiecznego przesadzenia bez uszkodzeń zarówno drzew jak i infrastruktury. Ponadto stan tych pierwszych drzew nie dałby pozytywnego zakorzenienia w nowym miejscu.

Wszystkie kwestie związane z wycinką odbywają się na podstawie stosownych zgód.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest w styczniu 2019 r.

 

Data publikacji: 04-09-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 07-09-2017