Św. Marcin – aktualny stan prac

Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Ku końcowi zmierzają prace związane z przebudową sieci podziemnych, a w związku z powyższym realizacja weszła w etap drugi,  który cechować się będzie wykonaniem robót związanych zwłaszcza z infrastrukturą torową.

Na chwilę obecną zaobserwować można wzmożone prace przy wykonywaniu płyty podtorowej wraz z montażem torów tramwajowych.

Obok nich prowadzone są równoległe działania związane z wykonaniem odwodnienia torowiska.

Oprócz ww. prac trwa również montaż komór antykompensacyjnych, w których zasadzone zostaną drzewa. Ponadto w miejscach docelowych posadowiono maszynownie fontann.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zapisami kontraktowymi ruch tramwajowy powinien zostać przywrócony przez Wykonawcę robót do końca września, natomiast wszystkie roboty budowlane zakończą się do końca stycznia przyszłego roku.

Planowane zakończenie całego przedmiotu umowy będzie miało miejsce w marcu 2019 r.

   

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 04-06-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-06-2018