Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania – przetarg na roboty budowlane

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie termomodernizacji trzech placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania. Roboty budowlane obejmą swoim zakresem budynki Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, Szkoły Podstawowej nr 22 im. AT Działyńskich oraz Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika.

Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 15 czerwca 2018 r., a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział maksymalnie 180 dni od daty podpisania umowy.

W ramach zadania Wykonawca m.in.: ociepli dachy budynków, stropodachy, wymieni stolarkę oraz ociepli ściany zewnętrzne.

   

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 30-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 30-05-2018