Tramwaj na Naramowice – ogłoszenie przetargu na wykonanie badań weryfikujących w terenie oraz aktualizację mapy zasadniczej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły 12.01.2018 r. przetarg na wykonanie badań weryfikujących w terenie oraz aktualizację mapy zasadniczej, w celu opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Zakres rzeczowy ujęty w niniejszym zamówieniu, obejmuje badania terenowe wraz z aktualizacją mapy zasadniczej, w celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowego opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji, w oparciu o aktualne dane dotyczące infrastruktury podziemnej i naziemnej, ukształtowania terenu oraz innych potencjalnych przeszkód naziemnych i podziemnych.

Obszar działań będących przedmiotem niniejszego zamówienia znajduje się w północnej części Poznania. Obejmuje on teren wzdłuż ul. Naramowickiej od skrzyżowania ulic Słowiańska /Szelągowska/ Wilczak, aż do ul. Błażeja.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w rejonie skrzyżowania ulic Naramowicka / Lechicka projektowany jest węzeł drogowy „Naramowicka”, który w kierunku zachodnim sięga do ul. Murawa natomiast wschodnim, do miejsca gdzie dzisiejsza ul. Lechicka rozszerza się na dwie jezdnie. Od węzła „Naramowicka” zakres objęty aktualizacją mapy zasadniczej, w odniesieniu do ul. Naramowickiej przesuwa się na zachód i obejmuje obszar pod projektowaną ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową.

Jak wspomniano powyżej, przedmiot niniejszego zamówienia kończy się na przecięciu ulicy Nowa Naramowicka / Błażeja.

W ramach zadania wykonane zostaną m.in. badania rzeczywistego położenia i rzędnych nieoznaczonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz badania georadarem i radiodetektorem. Szczegóły zamówienia dostępne TUTAJ 

Potencjalni wykonawcy dwuetapowych prac na złożenie swoich ofert mają czas do 23.01.2018 r.

  

Data publikacji: 12-01-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 12-01-2018