Tramwaj na Naramowice - raport z badań terenowych

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otrzymała raport z badań terenowych, prowadzonych w lutym i marcu 2018 r. Specjaliści na obszarze oddziaływania budowy linii tramwajowej na Naramowice na środowisko (wzdłuż ul. Naramowickiej – we fragmencie od skrzyżowania z ul. Czarna Rola do skrzyżowania z ul. Dworską, wraz z przyszłym „Węzłem Naramowicka”) wykonali 5596 przejazdów georadarowych oraz 2063 pomiary radiodetekcją, w wyniku których powstała mapa anomalii.

Echogramy powstałe podczas badań w terenie pozwoliły oznaczyć artefakty, które skrywa teren w okolicy ul. Naramowickiej. Przygotowując opracowanie zawierające informacje o nieznanych obiektach ukrytych pod ziemią korzystano m.in. z map geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu, informacji od Miejskiego Konserwatora Zabytków czy map topograficznych i ortofotomap. W efekcie oznaczono 641 niezidentyfikowanych obiektów położonych na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do ponad 2 metrów pod powierzchnią.

Badania przeprowadzono na tej części przyszłego placu budowy, która potencjalnie budziła najwięcej wątpliwości, jeżeli chodzi o uzbrojenie terenu. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia dalszych badań, ale już o charakterze punktowym.

Wszystkie te działania mają służyć zapewnieniu kompletności dokumentacji przetargowej, a co za tym idzie, uniknięciu w trakcie prac budowlanych problemów ze niezidentyfikowanymi obiektami i instalacjami podziemnymi.

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl

 

Data publikacji: 11-04-2018
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-04-2018