Tramwaj na Naramowice – rozpoczęły się badania terenowe

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni w newralgicznych obszarach przyszłej inwestycji zostaną wykonane specjalistyczne badania weryfikujące nie tylko położenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich sieci rurowych, ale mające na celu zidentyfikowanie ukrytych pod ziemią innych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji prac budowlanych.

Zastosowanie zaawansowanych metod badnia,takich jak m.in georadar, powinno w dużej mierze, zapobiec  opóźnieniom w budowie trasy tramwajowej, spowodowanych nieprzewidzianymi na etapie planowania dodatkowymi pracami ziemnymi.

Obecnie wykonywana jest szczegółowa weryfikacja w terenie istniejących zasobów geodezyjnych. Planowany jest harmonogram prac terenowych oraz badanie stanu technicznego osnowy geodezyjnej. W najbliższych dniach rozpocznie się szczegółowe profilowanie georadarowe terenu i aktualizacja mapy terenu.

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl

  

Data publikacji: 07-02-2018
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 08-02-2018