Tramwaj na Naramowice – trwają prace przygotowawcze

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się kolejne prace przygotowawcze I etapu budowy tramwaju na Naramowice. W czwartek (15.02.) Zakład Lasów Poznańskich przystąpi do wycinki drzew zlokalizowanych na jednym z odcinków planowanej trasy, w okolicy skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej.

Wycinka poprzedzona została analizą ornitologiczną, m.in. inwentaryzacją gniazd oraz wytyczeniem drzew i krzewów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają uzyskania zgód na ich usunięcie. Po zakończeniu budowy trasy, Miasto wykona nasadzenia drzewostanu w liczbie znacznie większej niż projektowane ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się również badania terenowe mające zweryfikować lokalizację wszelkich sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz innych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji prac budowlanych.

Planuje się, iż prace przygotowawcze na tym etapie zakończą się na przełomie lutego i marca br., a kolejnym etapem przybliżającym Miasto do rozpoczęcia prac zasadniczych będzie rozbiórka budynków kolidujących z przebiegiem nowej trasy tramwajowej. Termin wykonywania rozbiórek jest uzależniony jednak od uregulowania przez Miasto Poznań kwestii własności budynków oraz ewentualnego przeniesienia części mieszkańców. 

Bieżące informacje na temat inwestycji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.tramwajnaramowice.pl

  

Data publikacji: 13-02-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-02-2018