ul. Wańkowicza – ogłoszono przetarg na roboty budowlane

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły drugie postępowanie na wybudowanie chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wańkowicza, na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja.

Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały założony budżet.

W ramach zadania wykonawca prac wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową o długości ok. 1,1 km, na której ruch pieszy i rowerowy zostaną rozdzielone za pomocą oznakowania poziomego.

Projekt zakłada również budowę nowego chodnika oraz wykonanie trzech płytowych progów zwalniających, które równocześnie będą pełniły funkcję przejść dla pieszych.

Poprawie bezpieczeństwa posłużą także dwa dodatkowe elementy spowalniające ruch (po jednym w każdym kierunku), w postaci zwężenia punktowego do jednego pasa ruchu, za pomocą wyspy dzielącej.

Przy okazji wykonywanych prac zostanie wykonana regulacja wysokościowa istniejących urządzeń obcych tj. studzienki telekomunikacyjne, zasuwy wodociągowe czy hydranty doziemne.

Po obu stronach jezdni zostaną odtworzone pasy zieleni, a mieszkańcy zyskają również elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci.

W zakresie chodnika, ścieżki i jezdni zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowane zostaną urządzenia zabezpieczające ruch pieszych.

Na wykonanie zamówienia zamawiający przewidział 180 dni od daty podpisania umowy, a na złożenie swoich ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 23 marca br.

Więcej informacji dot. zamówienia dostępnych jest TUTAJ 

   

Data publikacji: 08-03-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-03-2018