Umultowo – zespół szkolno-przedszkolny coraz bliżej końca.

Zgodnie z założonym harmonogramem prac, postępują roboty przy budowie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego.

Film ukazujący kulisy budowy oraz postęp prac dostępny jest TUTAJ

Wykonawca prac zakończył stan surowy na budynkach przedszkola oraz sali gimnastycznej. Ukończono również montaż okien z PCV oraz osadzono bramy na hali sportowej.

W chwili obecnej trwają prace związane z zagospodarowanie terenu oraz roboty wykończeniowe i elewacyjne.

Na sierpień br. zaplanowane jest zakończenie realizacji inwestycji, w związku z  czym pierwsze roczniki będą mogły we wrześniu rozpocząć naukę w nowej placówce.

Całość zadania przewiduje wybudowanie trzykondygnacyjnej, nowoczesnej szkoły podstawowej z 24 oddziałami, przedszkola z 6 oddziałami oraz hali sportowej o wymiarach boiska do koszykówki. Placówka będzie przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a teren wokół budynków zostanie zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne.

W obiektach wprowadzono szereg rozwiązań projektowych, poprawiających energooszczędność obiektu, m.in.: instalację solarną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czy energooszczędne oświetlenie w budynkach i na terenie przyległym oraz zastosowano system odwadniania obiektu i terenu do komór rozsączających, co pozwoli na zagospodarowanie wody opadowej w sposób naturalny, w miejscu jej powstawania.

Zespół placówek oświatowych powstaje w części Poznania, w której do tej pory, nie było samorządowej placówki oświatowej i pomieści 600-700 dzieci.

   

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 04-06-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-06-2018