Bieżące

Ogłoszono wyniki konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej kładki Berdychowskiej nad Wartą i Cybiną, która ma połączyć Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo. Wygrała praca kryjąca się pod numerem 622435, którą stworzył zespół autorski pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego, w skład którego weszły również: SKI Studio Błażej Szurkowski, MS86A Maciej Sokolnicki Architekt oraz Adam Turczyn. W drugiej połowie 2019 roku powinny ruszyć prace budowlane, a dwa lata później kładka ma zostać oddana do użytku.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym jednego z kandydatów na Prezydenta Miasta Poznania, a powielonych później przez niektóre redakcje, Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie pragnie poinformować, iż:

1. Poruszony podczas briefingu temat budowy I etapu trasy tramwajowej na Naramowice leży w bezpośrednim zakresie działań Spółki, dlatego też naszą intencją było zapoznanie się z pełnym i dokładnym przekazem, bezpośrednio od jego nadawcy, a nie z późniejszym fragmentarycznym często przekazem medialnym.

Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Ku końcowi zmierzają prace związane z przebudową sieci podziemnych, a w związku z powyższym realizacja weszła w etap drugi,  który cechować się będzie wykonaniem robót związanych zwłaszcza z infrastrukturą torową.

Na chwilę obecną zaobserwować można wzmożone prace przy wykonywaniu płyty podtorowej wraz z montażem torów tramwajowych.

Zgodnie z założonym harmonogramem prac, postępują roboty przy budowie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego.

Film ukazujący kulisy budowy oraz postęp prac dostępny jest TUTAJ

Wykonawca prac zakończył stan surowy na budynkach przedszkola oraz sali gimnastycznej. Ukończono również montaż okien z PCV oraz osadzono bramy na hali sportowej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych przy zadaniu
pn. „Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesiny”.

Na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział 170 dni od daty podpisania umowy. Potencjalni Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 14 czerwca br.

Strony