Zakończenie robót budowlanych na ul. Święty Marcin coraz bliżej

Na ulicy Święty Marcin jeszcze w listopadzie zakończą się zasadnicze prace  brukarskie. Do końca miesiąca  zasadzone zostaną też wszystkie z 67 drzew, które tworzyć będą zieloną aleję na przebudowanej, reprezentacyjnej ulicy miasta. 

Zakończenie w listopadzie zasadniczych prac, związanych wykonaniem nawierzchni ulicy i nasadzeniami, ma zminimalizować ryzyko zakłóceń w kontynuacji prac, które mogłyby wystąpić w związku z ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na grudzień zaplanowano tylko roboty wykończeniowe oraz poprawkowe, a także montaż elementów małej architektury.

Jeśli warunki pogodowe nie ulegną zasadniczemu pogorszeniu, termin zakończenia robót budowlanych i rozpoczęcia odbiorów - zaplanowany w zapisach kontraktowych 14 stycznia 2019 roku – nie jest zagrożony. Zakończenie całego przedmiotu umowy zaplanowano na marzec przyszłego roku.

Przebudowa ul. Święty Marcin jest etapem Programu Centrum, który jest największą inwestycją rewitalizacyjną prowadzoną obecnie w Poznaniu. W efekcie jej realizacji inwestycji śródmieście Poznania zyska zupełnie nową jakość, lepszy wygląd i będzie przez to bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom.

 

  

Data publikacji: 29-11-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-11-2018