Bieżące

Wraz z rewitalizacją Kaponiery Kolejowej, odświeżeniu zostaje poddany stojący przy rondzie Kaponiera popularny „Światowid”. Pięciometrowy monument ukazujący odległości dzielące Poznań od niektórych stolic europejskich, zaczyna odzyskiwać dawny blask.

Oczyszczona została już jego granitowa powierzchnia, a obecnie trwa przygotowanie brakujących liter oraz odświeżenie pozostałych. Zegarmistrzowskiej pracy wymagają również zegary. Po ich oczyszczeniu oraz uzbrojeniu w nowe, szwajcarskie napędy, zegary powrócą na swoje oryginalne miejsce.

Zakończyła się budowa chodnika, po zachodniej stronie ul. Naramowickiej, na odcinku od ul. Rumiankowej do nr 374.

Inwestycja polegała na wybudowaniu chodnika z betonowych płyt 50 x 50 cm, o szerokości 2,5 m, liniowych urządzeń odwadniających, pionowego i poziomego oznakowania oraz wjazdów na przyległe posesje. W ramach zadania przebudowane zostały również dwie platformy przystankowe oraz wykonano wycinkę drzew i krzewów.

Na w pełni przejezdnej ulicy, została przywrócona pierwotna organizacja ruchu.

Już jutro (wtorek, 12 grudnia) zakończy się kolejny etap prac rewitalizacyjnych budynku III LO im. św. Jana Kantego, przy ul. Strzeleckiej. Tym samym wykonawca rozpocznie proces usuwania wielogabarytowego sprzętu budowlanego i urządzeń z placu budowy. Uprzedzamy w związku z tym kierowców o mogących wystąpić czasowych utrudnieniach w ruchu w obrębie ulic Strzeleckiej, Strzałowej i Długiej

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące