Bieżące

W lipcu rozpoczęła się budowa ronda u zbiegu ulic Starołeckiej/Głuszyny. W ramach zadania  powstaną również chodniki, ścieżki rowerowe i zatoka autobusowa, co w zdecydowany sposób wpłynie na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu w tej części Miasta.

Właśnie względy bezpieczeństwa zadecydowały, że jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wykonawca przeprowadzi prace na newralgicznym fragmencie inwestycji, tj. ul. Starołęckiej, pomiędzy ulicami Wadowicką i Andrychowską.

Z końcem sierpnia wykonawca przebudowy ulicy Husarskiej przystąpi to realizacji III etapu robót. Wiązać się to będzie z wprowadzeniem kolejnej zmiany organizacji ruchu. Od 29 sierpnia (wtorek) zostanie całkowite zamknięty dla ruchu  odcinek ul. Husarskiej, na długości od wysokości bloku Husarska 9-11 do wysokości bloku Husarska 1-3.

Uprzejmie prosimy o nie parkowanie pojazdami na ww. odcinku drogi oraz na odcinku dojazdowym do zamkniętego fragmentu jezdni tj. od ul. Cześnikowskiej do ul. Husarskiej 1-3, by umożliwić pojazdom budowy dojazd do miejsca robót.

Na początku września ruszą prace związane z pierwszym etapem przebudowy ul. Św. Marcin. Inwestycję, która obejmie odcinek pomiędzy ul. Gwarną a ul. Ratajczaka, zrealizuje Budimex SA. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała w piątek (18.08.) umowę w tej sprawie.Celem przebudowy jest uspokojenie ruchu samochodowego w obrębie ulicy Św. Marcin i wygospodarowanie dodatkowych przestrzeni dla pieszych, a także zwiększenie atrakcyjności tej prestiżowej dla miasta ulicy.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące