Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Święty Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową.  Do wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, poza opracowaniem dokumentacji projektowej, należała będzie również inwentaryzacja istniejącego stanu terenu wraz z inwentaryzacja przestrzenną uzbrojenia podziemnego, a także uzyskanie niezbędnych decyzji budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego.

W nocy z 8 na 9 października br. wyłączone zostanie napięcie w trakcji tramwajowej. Spowodowane jest to koniecznością dokonania drobnych prac konserwacyjnych przez MPK.

Chcąc maksymalnie wykorzystać czas związany z wyłączeniem napięcia w trakcji, a co za tym idzie brakiem ruchu tramwajowego, równocześnie przeprowadzone zostaną czynności polegające na szlifowaniu spawów szyn na całym nowo wybudowanym odcinku.

Na Rondo Kaponiera wróciła miedziana tablica, upamiętniająca jego pierwszych budowniczych z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia oraz oddanie ronda do użytku w 1973 roku. Tablicę, podobnie jak wcześniej pięciometrowy monument tzw. Światowid , ukazujący odległości dzielące Poznań od niektórych stolic europejskich, odrestaurowała spółka PKZ Renox, wykonawca przebudowy wnętrza fortu Kaponiery Kolejowej.

Strony