Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg, którego przedmiotem jest budowa i montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe  na istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca (wylot A39). Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 12 kwietnia, a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział 150 dni od daty podpisania umowy.

Z uwagi na Święta Wielkiej Nocy, od 30 marca (piątek) do 2 kwietnia (poniedziałek) nastąpi przerwa w pracach przy przebudowie ul. Święty Marcin.

Planowana przerwa nie będzie miała wpływu na realizację prac zgodnie z założonym harmonogramem.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie przebudowy fragmentu ul. Gdyńskiej. Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 26 kwietnia, a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas na realizację do 30 listopada 2019 r.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie Skateparku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków. Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 30 marca 2018r., a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas do 30 listopada br.

Strony