Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni w newralgicznych obszarach przyszłej inwestycji zostaną wykonane specjalistyczne badania weryfikujące nie tylko położenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich sieci rurowych, ale mające na celu zidentyfikowanie ukrytych pod ziemią innych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji prac budowlanych.

W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka są prowadzone prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania terenu węzła pod wycinki drzew i krzewów.

Na obecnym etapie wykonywane są czynności specjalistów w ramach analizy ornitologicznej m.in. inwentaryzacja gniazd oraz wytyczenia drzew i krzewów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają uzyskania zgód na ich usunięcie.

Całość prac łącznie z docelową wycinką drzew i krzewów na obszarze przyszłego węzła drogowego będzie realizowana przez Zakład Lasów Poznańskich.   

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie uprzejmie informuje, iż w dniu 7.02.2018 r. rozpoczną się  prace budowlane związane z rozbudową ul. Cześnikowskiej.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie m.in. nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie zieleni ulicznej.  Zostanie również wymienione oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy. 

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące