Bieżące

Kolejne nieruchomości przechodzą na własność Miasta

Bloki przy ul. Naramowickiej 149 i 149a

Z 12 mieszkań w bloku przy ul. Naramowickiej 149a Miasto Poznań już przejęło lub przejmie w najbliższych tygodniach 8 lokali. Z 6 osobami indywidualnymi Miasto podpisało ostateczne umowy sprzedaży, natomiast 2 lokale, gdzie mieszkają najemcy KOWR-u, Miasto przejmie od Ośrodka - o ile ich najemcy nie zdecydują się na ich zakup od KOWR-u. Wówczas Miasto przeprowadzi najemców do lokali, znajdujących się w zasobie gminnym.

Miejska sieć ścieżek turystyczno-rekreacyjnych może się wzbogacić o kolejny atrakcyjny szlak. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek”

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie szeregu obiektów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku.

Strony