Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) w najbliższych dniach podpisze umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic (od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary) ze SWECO Consulting. Żaden z przetargowych konkurentów zwycięskiej firmy nie wniósł w ustawowym terminie odwołania od wyników postępowania.

Budowa parku Rataje wkroczyła w kolejną fazę. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu „ogrodu zmysłów”, który jest jedną z głównych części tego największego w Polsce parku budowanego po 1989 roku. Docelowo cały park zajmie obszar kilkunastu hektarów jednej z najbardziej zaludnionych dzielnic Poznania.

Wykonawcy robót prowadzą obecnie prace brukarskie związane z budową alejek dla pieszych. Montowane są urządzenia na placu zabaw, a równocześnie trwa montaż  oświetlenia i prowadzone są nasadzenia zieleni. 

Przebudowa ul. Święty Marcin, na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej, przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Prowadzone obecnie prace koncentrują się na budowie nowego torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą.

Równolegle, po obu stronach torowiska, tworzona jest konstrukcja pod przyszłą nawierzchnię jezdni, wykonywane są krawężniki oraz odwodnienie liniowe. Rozpoczęło się już układanie nawierzchni w śladzie torowiska.

Strony