Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła kolejne postępowania przetargowe na budowę  obiektów rekreacyjnych. Pierwsze z zadań obejmie zaprojektowanie i wybudowanie nowej siłowni pod chmurką na Szczepankowie. Drugie  to modernizacja kompleksu Rusałka. Oba postępowania zostały ogłoszone w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

Mieszkańcy Szczepankowa już niebawem zyskają kolejne miejsce do uprawiania sportu i rekreacji. Nowa siłownia zewnętrzna stanie na działce przy ul. Szczepankowo.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła dwa postępowania przetargowe na budowę atrakcji wokół Toru Regatowego Malta. W ramach pierwszego wykonawca zaprojektuje i wykona park rozrywki oraz rekreacji nad jeziorem wraz z odcinkiem drogi rowerowej i ciągu pieszego. Drugie postępowanie dotyczy budowy ogólnodostępnego skateparku.

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni w newralgicznych obszarach przyszłej inwestycji zostaną wykonane specjalistyczne badania weryfikujące nie tylko położenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich sieci rurowych, ale mające na celu zidentyfikowanie ukrytych pod ziemią innych obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji prac budowlanych.

W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka są prowadzone prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania terenu węzła pod wycinki drzew i krzewów.

Na obecnym etapie wykonywane są czynności specjalistów w ramach analizy ornitologicznej m.in. inwentaryzacja gniazd oraz wytyczenia drzew i krzewów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają uzyskania zgód na ich usunięcie.

Całość prac łącznie z docelową wycinką drzew i krzewów na obszarze przyszłego węzła drogowego będzie realizowana przez Zakład Lasów Poznańskich.   

Strony