Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie przebudowy fragmentu ul. Gdyńskiej. Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 26 kwietnia, a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas na realizację do 30 listopada 2019 r.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie Skateparku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków. Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 30 marca 2018r., a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas do 30 listopada br.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony (szczegóły zamówienia dostępne TUTAJ) na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze. Miasto Poznań, w perspektywie do 2023 roku, wyda prawie 1,5 mld zł na inwestycje dedykowane transportowi zbiorowemu, z czego ponad 630 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Strony