Bieżące

Pomimo zimowej aury, trwają prace związane z realizacją inwestycji przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. Postęp prac widoczny jest zarówno na projektach drogowych, jak i inwestycjach kubaturowych, np. inwestycje oświatowe. Te ostatnie, prowadzone przez Spółkę to przede wszystkim: budowa dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie, budowa sali gimnastycznej przy SP 4, rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 na Szczepankowie oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie.

Nowa sala gimnastyczna

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje o wszczęciu postępowań przetargowych pn. "Rozbudowa monitoringu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu", "Przebudowa i remont ulicy Palacza na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Podchorążych (prace projektowe)” oraz „Podział funkcjonalny obiektu – aranżacja części pierwszego piętra na potrzeby siedziby Poznańskich Inwestycji Miejskich. Budynek usługowo-biurowy z parkingiem podziemnym położony w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1”.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg nieograniczony na modernizację pływalni krytej na Ratajach, na os. Piastowskim. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektu oraz budowa nowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, m.in.: sportowego basenu pływackiego o dł. 25 m, basenu do nauki pływania, sauny fińskiej, łaźni parowej, szatni, kawiarni, sali fitness, a także usługi i dostawy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące