Bieżące

Przy okazji rewitalizacji Kaponiery Kolejowej gruntownemu odnowieniu został poddany stojący przy rondzie Kaponiera popularny „Światowid”.

Pięciometrowy monument ukazujący odległości dzielące Poznań od niektórych stolic europejskich, odzyskał dawny blask.

Oczyszczona została jego granitowa powierzchnia oraz uzupełniono i odrestaurowano brakujące litery. Łącznie odtworzeniu  poddanych zostało 115 liter oraz 3 wektory.

Po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  - niska temperatura -  wznowione zostały prace przy przebudowie ulicy Rybaki. Dotychczasowa, sprawna realizacja robót gwarantuje, że termin zakończenia drugiego etapu inwestycji zostanie zachowany.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na roboty budowlane dotyczące budowy przystanku tramwajowego PST „Most Teatralny (szczegóły zamówienia dostępne są TUTAJ)

Przetarg ogłaszany jest już po raz trzeci, gdyż w poprzednich postepowaniach złożone oferty przewyższały założony budżet.

W poniedziałek (26.02.) zostały wstrzymane prace budowlane związane przebudową ul. Rybaki. Obecne warunki atmosferyczne – niska temperatura - uniemożliwia prowadzenie robót z zachowaniem ogólnych zasad budowlanych. Przerwa w realizacji zadania, nie będzie jednak miała wpływu na zakończenie etapu nr II inwestycji.

Prace budowlane zostaną ponownie wznowione w momencie poprawy warunków atmosferycznych, tj. podwyższenia temperatury umożliwiającej rozmarznięcie gruntu.  

O zaistnieniu takiej sytuacji powiadomimy bezzwłocznie.

W środę (21 lutego) - od godz. 7.30 - kierowcy będą już mogli korzystać z pierwszego w Poznaniu parkingu Park&Ride. Powstał on na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej - w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego.

Nowy parking będzie otwarty 7 dni w tygodniu (oprócz świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30.

Do pozostawienia samochodu na nowym parkingu uprawnia ważny bilet - zapisany na karcie PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Doktoranckiej.

Strony