Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na roboty budowlane dotyczące budowy przystanku tramwajowego PST „Most Teatralny (szczegóły zamówienia dostępne są TUTAJ)

Przetarg ogłaszany jest już po raz trzeci, gdyż w poprzednich postepowaniach złożone oferty przewyższały założony budżet.

W poniedziałek (26.02.) zostały wstrzymane prace budowlane związane przebudową ul. Rybaki. Obecne warunki atmosferyczne – niska temperatura - uniemożliwia prowadzenie robót z zachowaniem ogólnych zasad budowlanych. Przerwa w realizacji zadania, nie będzie jednak miała wpływu na zakończenie etapu nr II inwestycji.

Prace budowlane zostaną ponownie wznowione w momencie poprawy warunków atmosferycznych, tj. podwyższenia temperatury umożliwiającej rozmarznięcie gruntu.  

O zaistnieniu takiej sytuacji powiadomimy bezzwłocznie.

W środę (21 lutego) - od godz. 7.30 - kierowcy będą już mogli korzystać z pierwszego w Poznaniu parkingu Park&Ride. Powstał on na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej - w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego.

Nowy parking będzie otwarty 7 dni w tygodniu (oprócz świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30.

Do pozostawienia samochodu na nowym parkingu uprawnia ważny bilet - zapisany na karcie PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Doktoranckiej.

W odniesieniu do pojawiającej się ponownie w przestrzeni publicznej dyskusji nt. koncepcji budowy jednotorowej linii tramwajowej w ciągu ul Grunwaldzkiej, w kierunku granicy Miasta i gminy Komorniki, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, raz jeszcze, przedstawia swoją opinię, oraz przekrój normalny (tj. zgodny z normami projektowymi i standardami).

Strony