Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, iż w dniu dzisiejszym Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic" został, zgodnie z terminami umownymi i założonym harmonogramem, przekazany przez Wykonawcę prac - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. W najbliższym czasie PFU będzie poddawane szczegółowej analizie.

W związku z rozbudową ul. Św. Marcin, Spółka PIM pragnie poinformować, iż mieszkańcy posesji zlokalizowanych przy ulicy ul. Św. Marcin 37, ul. Ratajczaka 27, ul. Ratajczaka 32 muszą się liczyć przerwą w dostawie ciepła. Przerwa nastąpi 26 stycznia (piątek), w godzinach od 7 do 17 i spowodowana będzie przełączeniem przebudowanego odcinka sieci cieplnej.

Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, postaramy się, aby do niezbędnego minimum skrócić czas tej przerwy.
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły 19.01.2018 r. przetarg na wykonanie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac polegających na zaprojektowaniu drogi dla rowerów oraz chodnika wzdłuż ulic Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a firmy pragnące złożyć swoje oferty mają czas na ich złożenie do 31.01.2018 r.

W związku z zakończoną realizacją ostatniego etapu budowy ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna, 23 stycznia w godzinach porannych zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na całym terenie objętym inwestycją.

Przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch na całym odcinku ulicy Starołęckiej (zarówno w kierunku Poznania jak i Czapur) oraz ulicy Głuszyna.

Poglądowy schemat organizacji ruchu dostępny jest: TUTAJ

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły 12.01.2018 r. przetarg na wykonanie badań weryfikujących w terenie oraz aktualizację mapy zasadniczej, w celu opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Strony