Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie pragną poinformować o chwilowych utrudnieniach jakie mogą napotkać kierujący pojazdami w okolicy budowy ronda Starołęcka/Głuszyna, w ulicy Lipnickiej - drogi umożliwiającej alternatywny dojazd z gm. Mosina do centrum Poznania.

Z początkiem tygodnia wykonawca wyrównał nawierzchnię ulicy Lipnickiej (droga gruntowa, bez odwodnienia)  i zobligował się do wykonania do końca tygodnia nakładki asfaltowej o grubości 5 cm, w jej newralgicznych miejscach.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na budowę kolejnej części przejścia dla pieszych na moście Dworcowym. W ramach robót wybudowane zostanie przejście dla pieszych przez północną jezdnię ulicy Matyi oraz sygnalizacja świetlna w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i  Towarowej. Przedmiot inwestycji obejmuje również usługi związane z wykonywanymi robotami.
 

Na Górnej Wildzie przy ul. Różanej powstaną kolejne w Poznaniu przystanki wiedeńskie. Przetarg na ich budowę ogłosiły Poznańskie Inwestycje Miejskie. Pierwszy przystanek typu wiedeńskiego powstał w Poznaniu na ul. Gwarnej wiosną 2014 r., a w 2015 roku wybudowano kolejne dwa przystanki na ulicy Strzeleckiej - przystanek Łąkowa oraz Plac Wiosny Ludów. Wykonawca na realizację przedmiotu umowy będzie miał 110 kalendarzowych od dnia jej podpisania.

W poniedziałek (10.07.) rusza budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Starołęckiej z ul. Głuszyna. Wyłoniony w drodze przeprowadzonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu wykonawca - spółka Skanska - zrealizuje tę inwestycję do końca listopada br. W czasie prowadzenia prac w tym rejonie obowiązywała będzie tymczasowa organizacja ruchu, trasy zmienią kursujące tam autobusy komunikacji miejskiej.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące