Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania umożliwiającego mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu.

W zakresie postępowania znajduje się zaprojektowanie i wybudowanie skateparku oraz boiska do koszykówki ulicznej na os. Rusa.

Istniejąca nawierzchnia działki, na której powstanie boisko oraz skatepark, zostanie poddana renowacji, zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci, a zieleń na otaczającym terenie zostanie odpowiednio zagospodarowana.

Jeszcze w trakcie wakacji Spółka PIM odda do użytku trzy duże projekty w zasadniczy sposób zmieniające przestrzeń miejską przeznaczoną pod rekreację oraz wypoczynek. Na ukończeniu są prace związane z budową Parku Rataje, Parku Wodziczki oraz pływalni letniej w Parku Kasprowicza.

Wszystkie inwestycje będą znakomitym miejscem do spędzenia wolnego czasu dla poznaniaków w każdym wieku.

Więcej o ww. zadaniach, w materiale filmowym, opowiada Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Dwadzieścia dwie prace wpłynęły na konkurs dotyczący wykonania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą i Cybiną.

Obiekt stanowić będzie połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu Politechniki Poznańskiej, czyli tzw. Berdychowa, z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa, a szczególnie tereny wokół Malty ze Starym Rynkiem. Po powstaniu kładki skorzystają na niej zarówno piesi, jak i rowerzyści, dla których ta przeprawa będzie uzupełnieniem infrastruktury rowerowej po obu stronach Warty.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki łączącej Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta.”

W ramach inwestycji zostanie rozebrana istniejąca część ścieżki oraz budowa nowej ścieżki łączącej pomnik na Polanie Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta.

Strony