Bieżące

Wraz z realizacją jednego z ostatnich etapów przebudowy ul. Husarskiej, 25 października (środa) z ruchu zostanie wyłączony odcinek przy bloku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej 49. Wyjazd z parkingu przy budynku odbywać się będzie poprzez tymczasowy przejazd przy miejscu składowania odpadów w kierunku ul. Cześnikowskiej. Pozostałe odcinki ul. Husarskiej będą przejezdne.

Prosimy o nieparkowanie pojazdami na ww. odcinkach od godz. 8.00 dnia 25.10.2017r.

Spółka PIM informuje, że zgodnie z planem, 23 października otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie w zakresie ruchu samochodowego dla obu wiaduktów w ciągu ul. B. Krzywoustego.

W związku powyższym, w piątek 27 października około południa udostępniony zostanie dla ruchu samochodowego wiadukt południowy Estakady.

Ruch pojazdów, w tym o masie całkowitej pow. 3,5 tony oraz autobusów, odbywać się będzie:
w kierunku centrum nitką północną, a dla kierowców wyjeżdzających z Poznania wiaduktem południowym (nitka wylotowa z Miasta).

Jutro  (12.10.) wykonawca przebudowy ulicy Święty Marcin przystąpi do wycinki ostatnich drzew znajdujących się na terenie budowy. Podjęte próby ich przesadzenia nie dały pozytywnych efektów – głównie ze względu na systemy korzeniowe, które głęboko wrosły w infrastrukturę podziemną.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące