Bieżące

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze. Wykonawca rozpoczął montaż torowiska w obrębie ronda i wykonał już pierwsze fundamenty pod nowe słupy trakcyjne.

W najbliższych dniach, oprócz kontynuacji montażu torowiska w rejonie ronda Żegrze, wykonawca zajmie się pracami związanymi z budową jezdni, dróg rowerowych i chodników na rondzie oraz w jego sąsiedztwie, budową wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji teletechnicznej oraz układaniem kabli energetycznych.

Strony