Bieżące

W rejonie przystanku tramwajowego Żegrze II zostanie rozbudowane skrzyżowanie. Ma ono ułatwić pieszym pokonanie dwupasmowej jezdni, dojście do przystanków komunikacji miejskiej i pobliskiej szkoły podstawowej. W ramach zadania wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna, wykonane dodatkowe oświetlenie i usunięte zostaną wszelkie kolizje.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku nastąpi zmiana adresu rejestrowego spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Nowy adres to: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, IV p., 61-831 Poznań. Pozostałe dane spółki (adresy email i nr telefonów ) nie ulegają zmianie. Bardzo prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach i stosowanie nowego adresu począwszy od powyższej daty.

Obecny adres korespondencyjny obowiązuje do 23 czerwca 2017 r. Po tej dacie prosimy o przesyłanie korespondencji na nowy adres rejestrowy spółki.

W połowie maja Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej, na odcinku od granicy Miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Ich analiza wykazała, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia została istotnie przekroczona, co miało jednoznaczny wpływ na podjęcie przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

We wtorek (6.06.) Poznańskie Inwestycje Miejskie, przekazały generalnemu wykonawcy, firmie Skanska S.A., plac budowy parkingu typu Park&Ride - pierwszej takiej inwestycji w Poznaniu, zlokalizowanej u zbiegu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej. Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na 13 czerwca.

Zadanie realizowane jest formule „Projektuj i Buduj”, co oznacza, że roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej również przez wykonawcę.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła kolejne przetargi. Tym razem na: budowę przystanków wiedeńskich, rewitalizację wnętrza fortu Kaponiery Kolejowej, budowę przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II oraz prace projektowe na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej i budowę rond na skrzyżowaniu ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną oraz Bobrzańską.

 

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące