Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Święty Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową.  Do wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, poza opracowaniem dokumentacji projektowej, należała będzie również inwentaryzacja istniejącego stanu terenu wraz z inwentaryzacja przestrzenną uzbrojenia podziemnego, a także uzyskanie niezbędnych decyzji budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego.

W nocy z 8 na 9 października br. wyłączone zostanie napięcie w trakcji tramwajowej. Spowodowane jest to koniecznością dokonania drobnych prac konserwacyjnych przez MPK.

Chcąc maksymalnie wykorzystać czas związany z wyłączeniem napięcia w trakcji, a co za tym idzie brakiem ruchu tramwajowego, równocześnie przeprowadzone zostaną czynności polegające na szlifowaniu spawów szyn na całym nowo wybudowanym odcinku.

Na Rondo Kaponiera wróciła miedziana tablica, upamiętniająca jego pierwszych budowniczych z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia oraz oddanie ronda do użytku w 1973 roku. Tablicę, podobnie jak wcześniej pięciometrowy monument tzw. Światowid , ukazujący odległości dzielące Poznań od niektórych stolic europejskich, odrestaurowała spółka PKZ Renox, wykonawca przebudowy wnętrza fortu Kaponiery Kolejowej.

Na ul. Święty Marcin już od 10 września tramwaje wożą pasażerów po nowym torowisku, z dnia na dzień przybywa chodników, a w najbliższy wtorek, 2 października 2018 r. na plac budowy będą dostarczone pierwsze drzewa, które tego samego dnia zostaną posadzone po południowej stronie ulicy.

Na przebudowanej ul. Święty Marcin powstanie zielona aleja, którą docelowo tworzyć będzie 67 drzew (klonów pospolitych i lip holenderskich). Będzie to ponad dwukrotnie więcej drzew niż rosło na tym obszarze przed rozpoczęciem robót.

Strony