Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „ Budowa ulic: Dobrochny, Świętochny i Władymira”.

Wykonawca w ramach zamówienia wybuduje dwukierunkowe ulice jednojezdniowe z kostki betonowej, miejsca postojowe, zjazdy na posesję oraz chodnik po obu stronach drogi.

W ramach zadania zbudowana zostanie również kanalizacja deszczowa wraz z separatorem.

Na realizację prac Zamawiający przewidział 126 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z faktem, że jedyna oferta złożona w przetargu na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy trasy tramwajowej do Naramowic (etap II: od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania Estkowskiego/Małe Garbary) przekracza kwotę szacowaną na realizację tego zadania, Miasto Poznań podjęło decyzję o unieważnieniu postępowania. Niezwłocznie zostaną podjęte działania w celu ogłoszenia nowego przetargu.

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 zajmuje się edukacją osób z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, a także z innymi współzaburzeniami - niepełnosprawnością ruchową, wadami wzroku, wadami słuchu czy autyzmem. Dziś działa w trzech różnych lokalizacjach - przy ulicach Rycerskiej, Ognik i Św. Floriana. Zespół liczy 176 uczniów. Ze względu na tak dużą liczbę podopiecznych zajęcia muszą odbywać się w trybie dwuzmianowym. Wkrótce to wszystko się zmieni. Uczniowie przeniosą się do budynku przy ul. Kanclerskiej, gdzie mieściło się wcześniej katolickie gimnazjum.

Strony