Bieżące

Poznańska spółka SWECO Consulting opracuje wielobranżową koncepcję oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic – od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary (informacja o wyborze oferty dostępna jest TUTAJ). 

W związku z wystosowaniem przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 16.07.2018 r. listu otwartego do Prezesa Zarządu, Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie pragnie niniejszym przekazać swoje stanowisko jak poniżej:

Wersja PDF dostępna: TUTAJ

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę obiektu nad PST Szymanowskiego. Zadanie, które ma zostać zrealizowane w ciągu dwóch najbliższych lat, obejmuje przede wszystkim remont północnej i południowej jezdni wiaduktu oraz schodów prowadzących na przystanek PST. Zamówienie, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, finansowane będzie ze środków własnych Miasta Poznania.

Na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna, trwała, bezpieczna i cicha trasa tramwajowa, a infrastruktura przystankowa zostanie dostosowana do potrzeb osób o obniżonej sprawności. Rondo Żegrze zostanie rozbudowane, na czym skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu. Poznańskie Inwestycje Miejskie i spółka ZUE podpisują umowę na przebudowę na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze, wraz z rondem.

Strony