Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, iż 22 września wybrała w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości niecałego 1,4 mln zł brutto złożyła firma Safege Oddział w Polsce.

3 października (wtorek) od wczesnych godzin porannych, zespół specjalistów Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem prof. Arkadiusza Madaja przeprowadzi serię prób, których celem jest odpowiedź na pytanie, czy obiekty nad ulicami Inflancką i Chartowo charakteryzują się oczekiwaną wytrzymałością i są bezpieczne dla użytkowników. Uzyskanie pozytywnych wyników umożliwi zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

W czwartek (14.09.), od godz. 6:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która docelowo będzie obowiązywać podczas remontu ul. Święty Marcin. Ulica Kantaka będzie nieprzejezdna, zamknięta dla ruchu kołowego z wyłączeniem, m.in. mieszkańców i osób korzystających z lokali zlokalizowanych w jej sąsiedztwie. Tym samym będzie obowiązywał na niej ruch dwukierunkowy z możliwością nawracania, aby umożliwić powrót kierowców na ul. 27 Grudnia. Objazd terenu budowy będzie odbywał się w kierunku ul. Św. Marcin ulicami 27 Grudnia,  Fredry i dalej do ul. Kościuszki.

W poniedziałek (4.09.) rozpoczęto realizację pierwszej części „Programu Centrum” – kompleksowej rewitalizacji ścisłego centrum Poznania. Zadanie obejmuje ok. 300 m odcinek ul. św. Marcin, od ul. Gwarnej do Ratajczaka, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ratajczaka. Przebudowany fragment ul. św. Marcin zmieni zasadniczo swój charakter - jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa w każdym kierunku, oddając miejsce znacznie poszerzonym chodnikom, pojawi się mała architektura (ławki, fontanny), nasadzone zostaną drzewa i mała zieleń. Całkowita wartość prac to 57,5 mln zł brutto.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące