Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych, będących kontynuacją ciągu ogólnomiejskiej trasy rowerowej „RoweLove Rataje, trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II”

Wykonawca w ramach zadania wybuduje odcinek drogi rowerowej mającej swój początek w bliskim sąsiedztwie budynku nr 97 przy ul. Na skarpie, a kończącym się w rejonie ul. Zamenhofa.

Zgodnie z założonym harmonogramem przebiegają prace związane z przebudową ul. Św. Marcin. Do tej pory wszystkie postawione przed Wykonawcą zadania udało się zrealizować. Obecnie trwają prace przygotowawcze do montażu maszynowni, stanowiącej element zasilania fontann, które w znaczący sposób urozmaicą przebudowaną ulicę.

Równolegle rozpoczął się również etap związany z budowę torowiska. Na dzisiaj wykonywane jest korytowanie pod przebieg przyszłej trasy tramwajowej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie pragną poinformować, iż w odpowiedzi na złożony przez Spółkę wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linie kolejową E20”, Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zakończyła się modernizacja budynku administracyjno-hotelowego na poznańskim Golęcinie. W ramach robót wymieniono stolarkę okienną I i II piętra skrzydła północnego budynku wraz z jego opierzeniem, ocieplono ściany budynku, wymieniono system elewacyjny  południowo-wschodniej elewacji szklanej oraz fragment północno-zachodniej.

Po zakończonych robotach budowlanych ocieplono oraz odmalowano całą elewację skrzydła północnego oraz pomalowano ściany wnętrz.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otrzymała raport z badań terenowych, prowadzonych w lutym i marcu 2018 r. Specjaliści na obszarze oddziaływania budowy linii tramwajowej na Naramowice na środowisko (wzdłuż ul. Naramowickiej – we fragmencie od skrzyżowania z ul. Czarna Rola do skrzyżowania z ul. Dworską, wraz z przyszłym „Węzłem Naramowicka”) wykonali 5596 przejazdów georadarowych oraz 2063 pomiary radiodetekcją, w wyniku których powstała mapa anomalii.

Strony