Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły dwa przetargi na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zamówień są prace mające na celu modernizację maltańskiego „Kopca Wolności” oraz budowę dróg dojazdowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach.

W ramach pierwszego z zamówień planowany jest remont drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz utwardzonej platformy pośredniej północnej i szczytowej  Kopca nad poznańskim Jeziorem Malta.

Przetarg na przebudowę północnej nitki mostu Lecha ogłosiła Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wybudowany w latach 1952 – 1953 most wymaga przebudowy z uwagi na stan techniczny oraz planowane zmiany w układzie drogowym. Obiekt zostanie dostosowany do wyższej klasy obciążenia, powstaną 3 pasy na jezdni obiektu, ścieżka rowerowa oraz piesza.

Zamówienie obejmuje całkowitą rozbiórkę starego obiektu i wybudowanie nowego. Inwestycja jest częścią zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg, którego przedmiotem jest budowa i montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe  na istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca (wylot A39). Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 12 kwietnia, a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział 150 dni od daty podpisania umowy.

Strony