Bieżące

Na Strzeszynie, u zbiegu ulic M. Hłaski i H. Poświatowskiej trwa budowa 10-cio oddziałowego przedszkola. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co umożliwiło Spółce wszczęcie postępowania przetargowego na budowę dróg dojazdowych do placówki. Realizacja zadania jest efektem współpracy władz Miasta i rady osiedla Strzeszyn.

Pod koniec marca Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę budowy Parku Rataje. Została nim Skanska SA, która zadeklarowała, że przeprowadzi inwestycję za 14,34 mln zł brutto. Tymczasem w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano, że inwestycja ta ma kosztować ponad 22,6 mln zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że - po zabezpieczeniu kwot rezerwowych i związanych z obsługą inwestycji - do dyspozycji miasta pozostaje około 4,4 mln zł.

Wzdłuż wschodniego koryta rzeki Warta, na odcinku 1764 m trwają prace budowlane związane z realizacją poznańskiego ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada. Pomimo zmiennej aury, roboty na poszczególnych odcinkach inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Obecnie wykonany został nasyp z wymianą gruntu do km 0+040, wyprofilowano i dogęszczono grunt pod stabilizację cementem (odcinek 0+980 - 0+320). Profilowany i dogęszczany był również grunt pod stabilizację cementem na odcinku od km 0+320, w kierunku Śródki.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące