Bieżące

Rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego odcinka traktu pieszo-rowerowego RoweLove Rataje. Powstanie kolejny odcinek łączący Maltę z terenami nadwarciańskimi. Ścieżka przebiegać będzie od ul. Zamenhofa wzdłuż ul. Na Skarpie na os. Piastowskim.

Poglądowy schemat inwestycji: tutaj

W czerwcu Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, w drodze postępowania przetargowego, wyłoniła wykonawcę modernizacji symbolicznego dla Poznania miejsca – Kopca Wolności. Pod koniec miesiąca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trap podpisało ze Spółką umowę na realizację zadania i przystąpiło do prac budowlanych.

W ramach zadania wyremontowana zostanie droga techniczna i wejściowa na szczyt Kopca, renowacji zostanie poddany maszt flagowy. Dodatkowo nastąpi montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca, urządzeń teletechnicznych telewizji przemysłowej i kamery internetowej.

Spółka PIM informuje, że przygotowanie do realizacji budowy nowego mostu Lecha przebiega zgodnie z wcześniej założonymi planami. Jutro, tj. 28.06. 2018 r. podpisana zostanie umowa na realizację robót budowlanych o wartości 52,9 mln zł, a 2 lipca przekazany zostanie wykonawcy plac budowy. Zatem już w lipcu 2018 r. wykonawca robót rozpocznie prace związane z realizacją umowy na budowę mostu.

TORPOL SA - spółka, która 10.06.2018 wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niektórych zapisów zawartych w dokumentach dotyczących przetargu „Budowy trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” wycofała swoje odwołanie i wniosła o umorzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowania w tej sprawie.

Strony