Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Husarskiej w Poznaniu. Prace prowadzone będą na łącznym odcinku 660 m i wiążą się z budową, m.in. nowej nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, usunięciem kolizji, oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Przedmiot zamówienia obejmuje także pielęgnację założonej zieleni  w okresie 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Realizacja zadania podzielona została na etapy, a  zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić do grudnia bieżącego roku.

Węzeł komunikacyjny rondo Kaponiera zostanie doposażony w rozwiązania ułatwiające poruszanie się po obiekcie osobom słabowidzącym. Na realizację zadania, Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła wczoraj (4.04.) przetarg.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż elementów ułatwiających poruszanie się osom słabowidzących po wszystkich poziomach Kaponiery.

Na Strzeszynie trwa budowa dziesięciooddziałowego przedszkola. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie przystąpiono do instalacji systemu rozsączającego, który pozwoli na gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstania, a następnie na odprowadzanie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Spółka użyła taki system rozsączający po raz pierwszy.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na budowę ul. Snopowej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia stanowi budowa: ulicy o długości  640 m, od ul. Spławie do ul. Glebowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami), oświetlenia, jak również realizacja usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Więcej informacji na temat przetargu: tutaj

 

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące