Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji dla rozbudowy ul. Pokrzywno, na odcinku od ul. Sanockiej, do
ul. Ropczyckiej. Na wykonanie zamówienia, którego szczegóły można znaleźć TUTAJ, Zamawiający przewidział 390 dni od daty podpisania umowy.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) w najbliższych dniach podpisze umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego etapu budowy trasy tramwajowej do Naramowic (od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary) ze SWECO Consulting. Żaden z przetargowych konkurentów zwycięskiej firmy nie wniósł w ustawowym terminie odwołania od wyników postępowania.

Budowa parku Rataje wkroczyła w kolejną fazę. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu „ogrodu zmysłów”, który jest jedną z głównych części tego największego w Polsce parku budowanego po 1989 roku. Docelowo cały park zajmie obszar kilkunastu hektarów jednej z najbardziej zaludnionych dzielnic Poznania.

Wykonawcy robót prowadzą obecnie prace brukarskie związane z budową alejek dla pieszych. Montowane są urządzenia na placu zabaw, a równocześnie trwa montaż  oświetlenia i prowadzone są nasadzenia zieleni. 

Strony