Bieżące

Z uwagi na Święta Wielkiej Nocy, od 30 marca (piątek) do 2 kwietnia (poniedziałek) nastąpi przerwa w pracach przy przebudowie ul. Święty Marcin.

Planowana przerwa nie będzie miała wpływu na realizację prac zgodnie z założonym harmonogramem.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie budowy i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie pragnie wyrazić swoje stanowisko wobec kolejnych informacji, autorstwa przewodniczącego komisji ds. powstania Parku Rataje Adama Pawlika, a dotyczących wyposażenia Parku w urządzenia mechaniczne sterowania ruchem kolejowym.

Radny zabierając głos w dyskusji, wprowadził w błąd opinię publiczną, wskazując że jedno z urządzeń zostało, jak sam określił, „pocięte na żyletki”.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie przebudowy fragmentu ul. Gdyńskiej. Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 26 kwietnia, a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas na realizację do 30 listopada 2019 r.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie Skateparku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Szpaków. Potencjalni Wykonawcy na złożenie swoich ofert mają czas do 30 marca 2018r., a na wykonanie zamówienia, którego szczegóły dostępne są TUTAJ, Zamawiający przewidział czas do 30 listopada br.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony (szczegóły zamówienia dostępne TUTAJ) na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze. Miasto Poznań, w perspektywie do 2023 roku, wyda prawie 1,5 mld zł na inwestycje dedykowane transportowi zbiorowemu, z czego ponad 630 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Strony