Bieżące

Zgodnie z założonym harmonogramem przebiega przebudowa ul. Święty Marcin, na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej. Na obecnym etapie prac, wykonawca w głównej mierze koncentruje swoje działania na budowie infrastruktury torowej - kontynuuje budowę konstrukcji płyt podtorowych, słupów trakcyjno-oświetlenowych oraz montaż sieci technicznych.

Równolegle do tego trwa także montaż komór antykompensacyjnych, w których zasadzone zostaną drzewa, montaż sieci ciepłowniczych, jak również wykonywana jest warstwa stabilizacji pod konstrukcje drogowe.

Od poniedziałku, 2 lipca poznaniacy będą mogli się wykąpać w parku Kasprowicza. Zakończyła się kompleksowa modernizacja pływalni, dzięki czemu miejsce to zyskało nowy blask.

Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a zakończyły 30 maja. Zakres robót był bardzo szeroki. Zmodernizowane zostały niecki basenowe brodzika, basenu pływackiego oraz basenu ze zjeżdżalnią. Pojawiły się też dodatkowe atrakcje wodne. Modernizację przeszedł budynek filtrowni oraz drugi, w którym mieszczą się szatnie, toalety i natryski.

Ulica Rybaki zyskała estetyczną nawierzchnię, nowe chodniki, więcej zieleni i małą architekturę. Przede wszystkim uspokojono tu ruch poprzez wprowadzenie jednego kierunku jazdy. Stworzono również miejsca postojowe zarezerwowane dla okolicznych mieszkańców.

Celem remontu ul. Rybaki była zmiana układu komunikacyjnego. Uregulowany został ruch na jednokierunkowy. Ma to uspokoić ruch oraz wyeliminować tranzyt, jaki odbywał się między ulicami Krakowską a Strzelecką.

W postępowaniu przetargowym: „Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do Naramowic (etap II) od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego/Małe Garbary w Poznaniu” do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie wpłynęły 4 oferty.

- SWECO Consulting (1 414 500 zł)

- BBF Sp. z o.o. ( 2 089 770 zł)

- Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (2 207 800,80 zł)

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. (2 378 596,14 zł)

Po wnikliwej analizie odwołania złożonego przez TORPOL SA w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy „Budowy trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” i „Budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, wychodząc naprzeciw wszystkim Oferentom zainteresowanym udziałem w realizacji Zamówienia oraz w celu jeszcze bardziej precyzyjnego określenia oczekiwań zamawiającego, zmieniła dwa zapisy w projekcie umowy dot ww. realizacji. Spółka PIM uznała jednocześnie za niezasadne pozostałe zarzuty stawiane przez TORPOL SA.

Strony