Bieżące

W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka są prowadzone prace przygotowawcze zmierzające do przygotowania terenu węzła pod wycinki drzew i krzewów.

Na obecnym etapie wykonywane są czynności specjalistów w ramach analizy ornitologicznej m.in. inwentaryzacja gniazd oraz wytyczenia drzew i krzewów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają uzyskania zgód na ich usunięcie.

Całość prac łącznie z docelową wycinką drzew i krzewów na obszarze przyszłego węzła drogowego będzie realizowana przez Zakład Lasów Poznańskich.   

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie uprzejmie informuje, iż w dniu 7.02.2018 r. rozpoczną się  prace budowlane związane z rozbudową ul. Cześnikowskiej.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmie wykonanie m.in. nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie zieleni ulicznej.  Zostanie również wymienione oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy. 

Ruszyła specjalna strona internetowa poświęcona wyłącznie budowie nowej linii tramwajowej i układu drogowego. Można na niej na bieżąco śledzić postęp prac, obejrzeć wizualizacje, a w przyszłości znaleźć informacje dotyczące, m.in. zmian w organizacji ruchu.

Nową stronę znaleźć można pod adresem www.tramwajnaramowice.pl Umieszczone są na niej najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia.

Strony