Bieżące

Już jutro (wtorek, 12 grudnia) zakończy się kolejny etap prac rewitalizacyjnych budynku III LO im. św. Jana Kantego, przy ul. Strzeleckiej. Tym samym wykonawca rozpocznie proces usuwania wielogabarytowego sprzętu budowlanego i urządzeń z placu budowy. Uprzedzamy w związku z tym kierowców o mogących wystąpić czasowych utrudnieniach w ruchu w obrębie ulic Strzeleckiej, Strzałowej i Długiej

Tydzień przed terminem udało się ukończyć I etap prac w rejonie ulicy Rybaki. Na zachodnim odcinku, od ul. Kwiatowej do ul. Krakowskiej, wykonawca zdjął istniejące nawierzchnie chodników i jezdni, ułożył nową podbudowę z kruszywa oraz podbudowy asfaltowe do warstwy wiążącej drogi. Wykonane zostały również przyłącza kanalizacji deszczowej.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni chodnikowej, które powinny zakończyć się jeszcze przed świętami.

W związku z koniecznością wykonania przyłącza ciepłociągu wychodzącego poza granice placu budowy, Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, iż 8  grudnia (piątek) zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu kołowego na odcinku ul. Ratajczaka, od strony
ul. Taczaka. Zmiana będzie obowiązywała do 8.01.2018 r.

Zostanie wyłączony ruch na odcinku od obecnego ogrodzenia placu budowy, do końca nieruchomości przy ul. Ratajczaka nr 32.  Ruch samochodowy odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z harmonogramem zakończyły się prace związane z pierwszym etapem modernizacji całego kompleksu pływalni letniej w parku Kasprowicza.

Obecnie zostały zakończone roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz trwają prace żelebetowe, związane z wykonywaniem zbiorników przelewowych wraz ze zbiornikiem tłocznym. Następnie na przełomie grudnia i stycznia zaplanowano montaż zewnętrznej instalacji wodociągowej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, w związku z realizacją inwestycji  pn. „ Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka – budowa parkingu przed lodowiskiem” (szczegóły zamówienia TUTAJ)

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące