Bieżące

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, 14 marca 2017 r., zamknięta została nawrotka w ciągu ul. Krzywoustego w kierunku ronda Rataje, przed wiaduktem nad ciągiem ul. Żegrze-Chartowo.

Zmiana organizacji ruchu nie jest związana z prowadzoną przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przebudową wiaduktów nad ul. Inflancką i ul. Chartowo/Żegrze.

 

 

 

 

W połowie lutego Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę Parku Rataje. Przedmiot zamówienia obejmuje, m.in. budowę ciągów pieszo-rowerowych, skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej, nasadzenie zieleni, czy miejsc wypoczynku i rekreacji.

 

W związku z dużym zainteresowaniem przetargiem, Spółka postanowiła wydłużyć termin składania ofert do 17.03. (piątek). Dzięki tej decyzji potencjalni wykonawcy będą mogli przygotować jeszcze atrakcyjniejsze oferty, co przyczyni się do wyboru najkorzystniejszej dla Miasta i społeczności Poznania.

Zgodnie z harmonogramem realizowana jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Rawickiej. Obecnie wykonawca przystąpił do wykonania elewacji budynku oraz gipsowych tynków wewnętrznych. Zakończenie prac przewiduje się na koniec sierpnia 2017 r.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo szkoły, roboty budowlane prowadzone są ze szczególną ostrożnością.

W czerwcu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę, a w lipcu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę na wykonawstwo budowlane i przekazano wykonawcy plac budowy.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Stolarskiej, wraz z okolicznymi ulicami i z podziałem na odcinki ogłosiła wczoraj (2.03.) Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakres objęty opracowaniem został podzielony na odcinki:

W styczniu br. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpoczęła realizację inwestycji „Wartostrada - ciąg pieszo-rowerowy”. Prace, pomimo podniesionego stanu rzek i wynikających z tego utrudnień, realizowane są zgodnie z harmonogramem i powinny zakończyć się w maju. Budowany trakt liczy 1,7 km i zlokalizowany jest między Cybiną i mostem Królowej Jadwigi.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące