Bieżące

Przebudowa ul. Święty Marcin, na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Gwarnej, przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Prowadzone obecnie prace koncentrują się na budowie nowego torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą.

Równolegle, po obu stronach torowiska, tworzona jest konstrukcja pod przyszłą nawierzchnię jezdni, wykonywane są krawężniki oraz odwodnienie liniowe. Rozpoczęło się już układanie nawierzchni w śladzie torowiska.

Strony