Bieżące

Na Umultowie trwa budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Roboty budowlane mają się zakończyć w przyszłoroczne wakacje, a od 1 września 2018 r. w nowej placówce edukację rozpocznie 600 uczniów i 150 przedszkolaków. O postępach w realizacji inwestycji przekonał się osobiście wiceprezydent Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, wizytując w minionym tygodniu plac budowy.
 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy ul. Św. Marcin. Prace na odcinku pomiędzy ul. Gwarną a ul. Ratajczaka przeprowadzi firma Budimex S.A. Realizacja zadania, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności, uspokojenie ruchu samochodowego oraz, dzięki znacznemu poszerzeniu chodników, wygospodarowanie maksymalnej przestrzeni dla pieszych, wyniesie 57,6 mln. zł brutto.

Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł w wyroku z dnia 19 lipca br. oddalenie powództwa wykonawcy - Jerzego Cegłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "CEGŁOWSKI JERZY ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I MELIORACYJNYCH DROGMEL",  uznając jednocześnie zasadność naliczenia przez Miasto kary umownej oraz skuteczność potrącenia naliczonej kary z wynagrodzenia wykonawcy. Wyrok jest nieprawomocny.

Poznańskie Inwestycje Miejskie pragną poinformować o chwilowych utrudnieniach jakie mogą napotkać kierujący pojazdami w okolicy budowy ronda Starołęcka/Głuszyna, w ulicy Lipnickiej - drogi umożliwiającej alternatywny dojazd z gm. Mosina do centrum Poznania.

Z początkiem tygodnia wykonawca wyrównał nawierzchnię ulicy Lipnickiej (droga gruntowa, bez odwodnienia)  i zobligował się do wykonania do końca tygodnia nakładki asfaltowej o grubości 5 cm, w jej newralgicznych miejscach.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na budowę kolejnej części przejścia dla pieszych na moście Dworcowym. W ramach robót wybudowane zostanie przejście dla pieszych przez północną jezdnię ulicy Matyi oraz sygnalizacja świetlna w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i  Towarowej. Przedmiot inwestycji obejmuje również usługi związane z wykonywanymi robotami.
 

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące