Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły drugie postępowanie na wybudowanie chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wańkowicza, na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja.

Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały założony budżet.

W ramach zadania wykonawca prac wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową o długości ok. 1,1 km, na której ruch pieszy i rowerowy zostaną rozdzielone za pomocą oznakowania poziomego.

Spółka PIM ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie nowej pływalni krytej na Ratajach. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W celu zwiększenia kręgu potencjalnych wykonawców, którzy mogliby ubiegać się o zamówienie, Zamawiający postanowił zmniejszyć wymagania w zakresie finansów i doświadczenia.

W związku z rozbudową ul. Św. Marcin, Spółka PIM pragnie poinformować, iż mieszkańcy posesji zlokalizowanych przy ul. Ratajczaka 27, ul. Ratajczaka 32, ul. Św. Marcin 37 oraz ul. Św. Marcin 33, muszą się liczyć z przerwą w dostawie ciepła.

Przerwa nastąpi w dniu 12.03.2018 r. w godzinach od 7 do 19 i jest spowodowana wyłączeniem ciepłociągu w ul. Św. Marcin w rejonie od nr 45 do nr 37 w celu wykonania przepięcia dwóch wykonanych nowych odcinków sieci ciepłowniczej.

Strony