Budowa zaplecza przystani jachtowej: trwają prace wykończeniowe

Coraz bliżej końca budowy nowoczesnego zaplecza przystani jachtowej nad Wartą. W Starym Porcie, który od zachodu ograniczony jest murem oporowym wzdłuż ul. Szyperskiej, od północy i wschodu - korytem rzeki Warty, a od południa - ul. E. Estkowskiego, trwają prace wykończeniowe budynku zaprojektowanego w  formie stalowego kontenera.

GALERIA

Trwa montaż urządzeń sanitarnych, podłóg i drzwi.  Zamontowano konstrukcję stalową schodów, które prowadzić będą na taras zlokalizowany na dachu obiektu. Podłoga przyszłego tarasu jest zabudowywana deskami kompozytowymi. Przed wykonawcą jeszcze montaż ozdobnych szprosów i balustrad oraz budowa zjazdu prowadzącego do obiektu z ul. Estkowskiego.

Budynek będzie składał się z części socjalno-sanitarnej oraz zaplecza gastronomicznego, między którymi zapewniona zostanie łatwa komunikacja. Z części socjalno-sanitarnej (pryszniców, toalet i pralni) będą mogły korzystać osoby cumujące w przystani jachtowej, również osoby z niepełnosprawnościami.

W części gastronomicznej użytkownicy przystani będą mogli zjeść posiłek, kupić napoje oraz uzupełnić zapasy na dalszą podróż po rzece. Zaplecze gastronomiczne będzie dostępne  również  dla osób z zewnątrz, które zechcą spędzić wolny czas w centrum miasta.

Zakończenie całości prac budowlanych związanych z budową zaplecza przewidziano na koniec września.

W drugiej połowie roku zakończą się prace projektowe przy całorocznej przystani jachtowej na Warcie, która docelowo ma być centralnym miejscem postoju statków w Poznaniu na śródlądowej drodze wodnej. Wyposażona w dostęp do wody pitnej i energii elektrycznej, monitoring oraz oświetlenie, zapewni odbiór ścieków i nieczystości stałych od żeglujących. Ma dysponować miejscami dla 80 jednostek pływających i 5 dla służb ratunkowych. Komunikacja z lądem odbywać się będzie co najmniej dwoma trapami.

W tym samym czasie będzie gotowy projekt przystani nurtowej, która ma powstać na wysokości Czartorii. Przeznaczona będzie m.in. dla barek kawiarnianych. Będzie miała 100 m długości, w tym 75 m linii cumowania. Maksymalne zanurzenie cumujących w tym miejscu statków wynosić będzie 1,4 m.

    

Data publikacji: 07-08-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07-08-2019