Górny Taras Rataj – zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań ulic Bobrzańska/Chartowo i Wiatraczna/Żegrze

W związku z planowanym wdrożeniem kolejnego etapu prac dla zadania: „Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze” nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego.

Zmiana, która zostanie wprowadzona od 16 marca, polegać będzie na zwężeniu obydwu jezdni dla relacji Chartowo- Żegrze do jednego pasa, wyłączeniu z ruchu łącznic do prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz zamknięciu przejazdu na wprost i skrętu w lewo ul. Bobrzańską przez ul. Żegrze.

W celu zapewnienia możliwości skrętu z ul. Wiatracznej w ul. Chartowo, oraz z ul. Chartowo w ul. Wiatraczną skorygowaniu ulegnie kształt wysp dla pieszych  - zostaną one odpowiednio zmniejszone, by powiększyć promień skrętu.

W związku z brakiem możliwości przejazdu przez ul. Żegrze, ulicą Bobrzańską wybudowana zostanie jezdnia tymczasowa w pasie rozdziału umożliwiająca dokonanie manewru zawracania dla pojazdów wyjeżdzających z ul. Bobrzańskiej oraz jadących z kierunku ul. Chartowo.

Ulica Bobrzańska przy dojeździe do ul. Żegrze zawężona zostanie do jednego pasa, dozwolony będzie tylko prawoskręt. Ulica Wiatraczna przy skrzyżowaniu z ul. Chartowo zawężona zostanie do dwóch pasów, prawy służyć będzie do jazdy w prawo oraz na wprost, pas lewy będzie wyłącznie lewoskrętem.

Ruch pieszy pomiędzy ul. Bobrzańską, a Wiatraczną skierowany zostanie na stronę północną ulic Chartowo oraz Żegrze.

Jednocześnie od wysokości ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kurlandzką ulica Zegrze zostanie zwężona do jednego pasa (wyłączenie lewego pasa w kierunku ronda Żegrze), z wyjątkiem obszarów na których zlokalizowane zostaną przystanki autobusowe.

Organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy kwietnia br., a o kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich uczestników ruchu prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.

Data publikacji: 11-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-03-2019