Kolejny odcinek Wartostrady w budowie

Rozpoczęła się realizacja zadania „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I”. Trzy nowe odcinki Wartostrady będą miały łączną długość  2,5 km. Najdłuższy połączy rejon mostu Królowej Jadwigi z parkiem w Starym Korycie Warty. Dwa pozostałe połączą ulice Czartoria i Chwaliszewo oraz poprowadzą pieszych i rowerzystów przy Bramie Poznania ICHOT, nad Cybiną.

W marcu wykonawca przejął plac budowy dla pierwszego etapu – odcinka od rzeki Cybiny do mostu Królowej Jadwigi, gdzie na istniejącym fragmencie Wartostrady powstanie monitoring wizyjny, oświetlenie oraz uzupełnione zostaną elementy małej architektury. Poglądowy schemat obrazujący rozmieszczenie poszczególnych odcinków dostępny jest TUTAJ

Od grudnia 2018 roku, po podpisaniu umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca  prowadzi prace projektowe oraz jest w trakcie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, które umożliwią realizację prac budowlanych. Roboty rozpoczną się od budowy kanalizacji teletechnicznej dla monitoringu miejskiego i oświetlenia.

Wszystkie budowane części trasy - podobnie jak te już istniejące  - zostaną wyposażone w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Powstaną także punkty zliczania rowerów z pętlą indukcyjną, a w rejonie mostu św. Rocha, mostu Chrobrego oraz dworca Garbary trzy zadaszone i monitorowane parkingi typu B+R dla 36 rowerów.

Punkty zliczania rowerów zostaną utworzone na odcinkach łączących most Rocha z ul. Czartoria oraz most Królowej Jadwigi z mostem Przemysła I. Oba mają dostarczyć dane, które pozwolą oszacować celowość realizacji kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Poznaniu.

Zakończenie całości prac zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2020 r.

Projekt pod nazwą „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I” jest dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

    

Data publikacji: 14-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 15-03-2019