Nowy wiceprezes Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Rada Nadzorcza Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie podjęła dzisiaj (11.03.) decyzję o powołaniu nowego wiceprezesa zarządu w osobie Grzegorza Bubuli.

Nowy wiceprezes jest z wykształcenia inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednostkach sektora publicznego
na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji w, m.in. Zarządzie Dróg Miejskich
w Poznaniu. Kierował tam wydziałem przygotowania i realizacji inwestycji oraz wydziałem nadzoru nad inwestycjami.

Od 05.2017 r. związany jest ze Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, w której pełnił funkcję pełnomocnika zarządu, a następnie dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Grzegorz Bubula obowiązki wiceprezesa przejmie z dniem 12.03. po Krzysztofie Sasie.


Grzegorz Bubula. Fot. PIM.
Zdjęcie do pobrania: tutaj
 

Data publikacji: 11-03-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-03-2019